Il-Bibbja bil-Malti - It-Testment il-Ġdid

Ikklikkja fuq isem il-ktieb li tixtieq mil-lista ta' hawn taħt

San Mattew

Galatin

Lhud

San Mark

Efesin

Ġakbu

San Luqa

Filippin

1 Pietru

San Ġwann

Kolossin

2 Pietru

 

1 Tessalonikin

Ġuda

Atti tal-Appostli

2 Tessalonikin

1 Ġwanni

 

1 Timotju

2 Ġwanni

Rumani

2 Timotju

3 Ġwanni

1 Korintin

Titu

 

2 Korintin

Filemon

Apokalissi

Ara l-Kotba tat-Tesment il-Qadim ...

Fittex tagħrif dwar il-Bibbja ...