IT-TESTMENT IL-QADIM
Il-Pentatewtiku

Ġenesi
Eżodu
Levitiku
Numri
Dewteronomju

Il-Kotba Storiċi
Ġożwe
Imħallfin
Rut
1 Samwel
2 Samwel
1 Slaten
2 Slaten
1 Kronaki
2 Kronaki
Esdra
Neħemija
Tobit
Ġuditta
Ester
1 Makkabin
2 Makkabin

Il-Kotba tal-Għerf
Ġob
Salmi
Proverbji
Koħčlet
Għanja  tal-Għanjiet
Għerf
Bin Sirak

Il-Kotba tal-Profeti l-Kbar
Isaija
Ġeremija
Lamentazzjonijiet
Bāruk
Eżekjel
Danjel

Il-Kotba tal-Profeti ż-Żgħar
Hosegħa
Ġoel
Għamos
Għabadija
Ġona
Mikea
Naħum
Ħabakkuk
Sofonija
Ħaggaj
Żakkarija
Malakija