FITTEX FIL-BIBBJA

 

Bibbja

Il-Bibbja bil-Malti

Il-Vulgata - Traduzzjoni bil-Latin minn San Ġilormu.

Verżjoni bl-Ingliż.

Verżjoni bit-Taljan

 

Dwar il-Bibbja

Tagħrif ġenerali dwar il-Bibbja

Noti dwar il-Bibbja.

Dei Verbum, programmi tar-radju.

Dokumenti tal-Knisja dwar Rivelazzjoni.

Niftħu l-Bibbja, Ġabra ta’ noti għal-laqgħat ta’formazzjoni bażika dwar il-Bibbja, Minn Dun Lawrenz Gauci, Traduzzjoni mill-ktieb tiegħu stess, “La Biblia en las manos del Pueblo, 2000”.

Filmati tal-Evanġelju skont San Mattew, moqri bil-Malti.

Filmati tal-Evanġelju skont San Mark, moqri bil-Malti.

Filmati tal-Evanġelju skont San Luqa, moqri bil-Malti.

Filmati tal-Evanġelju skont San Ġwann, moqri bil-Malti.

L-Evanġelju mxandar minn Ġesù u l-Evanġelju li wasal għandna, Dun Pawl Sciberras.

L-Evanġelju skont San Mark, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju skont San Mattew, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju skont San Luqa, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju skont San Ġwann, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju bil-Malti [awdjoviżiv]

Il-frażi, “Jien Hu” fil Kotba Mqaddsa partikolarment fl-Evanġelju skont San Ġwann.

Ġesù Qawmienu Ħajja, fl-Evanġelju skont San Ġwann.

Ħsibijiet dwar San Pawl, Fr Martin Micallef, OFM Cap, Sena Pawlina 2008-2009.

Il-Knisja tikseb iċ-ċertezza fuq il-ħwejjeġ kollha rivelati mhux mill-Iskrittura biss, Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kummissjoni Pontifiċja Biblika, 12/04/2013.

Lectio Divina

Mapep u pjanti dwar il-Bibbja.

Is-Siegħa ta’ Ġesù, Ġabra ta’ referenzi mill-Evanġelju skont San Ġwann.

Is-Simboli tal-Evanġelisti.

Is-Simboliżmu tal-ilma fir-raba’ Evanġelju.