Il-Papa jwaqqaf il-Ħadd tal-Kelma ta Alla

Aperuit Illis fil-qosor

L-Ittra Appostolika fgħamla ta Motu Proprju Aperuit illis, imxandra fit-30 ta Settembru 2019, tistabbilixxi li t-III Ħadd fiż-Żmien ta Matul is-Sena jkun iddedikat għaċ-ċelebrazzjoni, ir-riflessjoni u t-tixrid tal-Kelma ta Alla