L-Isqfijiet Maltin dwar l-Amoris LŠtitia

  Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris LŠtitia. 08/01/2017.

  L-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna waqt il-preżentazzjoni tal-Edizzjoni bil-Malti tal-Amoris lŠtitia. 30/10/2016.

  Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.  Diskors fl-aġġornament tal-Kleru. Seminarju, tal-Virt¨, Rabat. 26/05/2016. [audio].

  Sintesi tad-diskors tal-Isqof Mario Grech dwar l-Amoris Laetitia. Seminarju, Għawdex. 04/06/2016.

  Preżentazzjoni mill-Isqof Mario Grech tal-Amoris Laetitia lill-kleru ta' Għawdex. Seminarju, Victoria. 04/06/2016 [test].     [audio]

  L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech bl-ewwel reazzjonijiet tiegħu dwar Amoris Laetitia. 09/04/2016 [video].

  Isqof Mario Grech. Inħarsu lejn il-Familja bl-għajnejn ta' Kristu.  Diskors b'referenza għall-Eżortazzjoni, Amoris titia. 10/04/2016 [test].  [audio]

 

Sussidji mill-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana dwar l-Amoris LŠtitia

  L-ewwel tliet kapitli tal-A.L. Kumm. Teoloġika Interdjoċesana. Dun Pawl Sciberras, Dun Ray Zammit, Dun Richard-Nazzareno Farrugia. 31/05/2016.

  Ir-raba' u l-ħames kapitlu tal-Amoris lŠtitia tal-Papa Franġisku. Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana. Dun Hector Scerri. 08/06/2016.

  Is-sitt u s-seba' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dr Pauline Dimech. 17/06/2016.

  It-tmien kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dr Nadia Delicata. 28/06/2016.

  Id-disa' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amorist lŠtitia. Dun John A. Berry. 06/07/2016.

 

X'tiftakar jew x'fhimt mill-Amoris LŠtitia.  Sensiela ta' erba' programmi minn Francesco Pio Attard

  L-Ewwel Programm. Introduzzjoni għall-Eżortazzjoni.

  It-Tieni Programm. L-Ewwel u t-Tieni Kapitlu tal-Eżortazzjoni

  It-Tielet Programm. Mit-Tielet sal-Ħames Kapitlu tal-Eżortazzjoni

  Ir-Raba' Programm. Mis-Sitta sad-Disa' Kapitlu tal-Eżortazzjoni

 

Riżorsi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris LŠtitia u Sinodi tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2014.

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2015.

  Intervent tal-Kardinal Schonborn waqt il-preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. 08/04/2016.

 

L-Isqfijiet ta' Buenos Aires fuq kapitlu 8 u l-ittra tal-Papa Franġisku

  Kriterji bażiċi għat-twettiq ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Ittra mill-Isqfijiet tar-Reġjun ta' Buenos Aires lis-Saċerdoti. 05/09/2016.

  Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ta' Buenos Aires dwar il-kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 08/09/2016.

 

Amoris LŠtitia.  Kliem il-Papa Franġisku fuq l-Imħabba. Preżentat mid-Djaknu Carl Scerri bil-kortesija ta' Radju Leħen il-Qala.

  L-Ewwel Programm.  Kapitlu I u Kapitlu II.

  It-Tieni Programm. Kapitlu III u Kapitlu IV.

  It-Tielet Programm. Kapitlu V u Kapitlu VI.

  Ir-Raba' Programm. Kapitlu VII, Kapitlu VIII u Kapitlu IX.

Riżorsi oħra dwar l-Amoris LŠtitia

▬  Dun Kevin Schembri. Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Konferenza fl-aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.

  Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris LŠtitia.

  Mgr Edward Xuereb. Novelty of 'The Joy of Love. Times of Malta. 22/02/2017.

  Konferenza Stampa mill-Vatikan li matulha kienet preżentata l-Amoris LŠtitia 08/04/2016.

  Cardinale Christoph Sch÷nborn. Amoris Laetitia, atto di Magistero colmo di Misericordia. 08/07/2016.

  Archdiocese of Philadelphia. Pastoral Guidelines for Implementing Amoris Laetitia. 01/07/2016.

  Archbishop Cupich discusses Apostolic Exhortation Amoris Laetitia. 08/04/2016  [video].

  Cardinal Donald Wuerl on Amoris Laetitia, Conscience and Truth. 08/04/2016  [video].

  Cardinal Donald Wuerl. Amoris Laetitia: The recent Synods and the Church's Ancient Teaching on the Family. 27/04/2016 [video].

  L-Isqof Robert Barron dwar l-Amoris lŠtitia u l-akkumpanjament tal-persuni. [video].

 

  Bishop Peter Doyle on Amoris Laetitia. 08/04/2016 [video].

  Archbishop Julian Porteous, Archdiocese of Hobart. The family as the place of love. 08/04/2016 [video].

  Bishop Robert Barron's first thoughts on Amoris Laetitia. 08/04/2016.

  That's "Amoris". Dun Brendan Gatt dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Laetitia. Newbook. 11/04/2016.

  Dun Richard N Farrugia dwar l-Amoris Laetitia. Radju Margerita, Ta' Sannat [audio].

 

  Il-Ferħ tal-Imħabba. Fuljett maħruġ mis-Santwarju Nazzjonali Madonna ta' Pinu. 08/04/2016.

  Marriage and the Family: Through the Lens of Amoris Laetitia. D. Bean, S.Bollman, C. West and A. Mitchell. uCatholic Webinar. 27/05/2016 [video].

  Fr Tony Kerin and Madeline Dugdale discuss Amoris Laetitia, Archdiocese of Melbourne. 08/04/2016 [video].

  L'esortazione del Papa sulla famiglia. L'approfondimento in studio di Giacomo Galeazzi, vaticanista. TV2000. 11/04/2016  [video].

  The Joy of Love. Ten very important points in Pope Francis' Amoris Laertitia about Love in the Family. 08/04/2016.

 

  Rocco Buttiglione, Il-Ferħ tal-Imħabba li fixel lit-Teoloġi. Osservatore Romano, 20/07/2016.

  Rocco Buttiglione. Amoris laetitia takes step in the direction marked by Wojtyla. Vatican Insder, 30/05/2016.

  Fr James Martin sj, Top five takeaways from Amoris Laetita. 08/04/2016  [video].

  Amoris Laetitia, Start with Chapter 4.  Thomas Reese. Faith and Justice, National Catholic Reporter. 08/04/2016.

  Pope Francis on the modern family. What we learned from Amoris Laetitia. 08/04/2016.

 

  La Chiesa non condanna il peccatore. Enzo Bianchi commenta l'Amoris Laetitia. 09/04/2016.

  John L. Allen Jr. Pope Francis lets the world in on the Church's best-kept secret. Crux, Taking the Catholic Pulse. 08/04/2016.

  Camila Domonoske. Some relationship advice from Pope Francis. NPR. 08/04/2016.

  Andrea Gagliarducci. Interpreting Amoris Laetitia through the lens of Catholic tradition. Catholic News Agency. 08/04/2016.

  R. R. Reno. A Stubborn Givenness. First Things. 11/04/2016.

 

  James Martin sj. Discernment: A key to Amoris Laetitia. America. 07/04/2016.

  Deacon William T. Ditewig. Amoris Laetitia. We advance together, the strong helping the weak. 08/04/2016.