ŻIDIET RIĊENTI ...

 BREVJAR APP:  Tiġbor fiha l-Liturġija tas-Sigħat b'għażla ta' diversi ċelebrazzjonijiet, qari tal-Quddies u għażliet għal xi Istituti Reliġjużi.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-funeral tal- Prof. Oliver Friggieri. Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2020.

It-Talba tal-Knisja tal-bidu. Is-16-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 25/11/2020.

Qaddisin matul is-sena liturġika. Paġna estensiva ta' filmati qosra mfakkar u ċelebrati fil-liturġija.

Intom l-eroj tal-pandemija. Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. 20/11/2020.

Vidjo-messaġġ tal-Papa Franġisku dwar il-Knisja, il-Papa Franġisku u l-Pandemija.  19/11/2020.

 AĦBARIJIET:  L-insara llum huma ppersegwitati fi 3 minn kull 4 pajjiżi. 24/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja tal-Lunzjata, l-Imdina. 24/11/2020.

Illum huwa it-8 anniversarju episkopali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/11/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi dwar l-enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku. 23/11/2020.

Powerpoint bi tħejjija għall-ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena "B"

Talba għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2023.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 23/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan u l-konsenja tas-Salib għall-WYD 2023. Bażilika ta' San Pietru. 22/11/2020.

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-enċiklika Fratelli tutti, waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Sultan. Bażilika ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. 22/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 22/11/2020.

L-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 22/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Kappella ta’ Wied Għammieq, Kalkara. 22/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennita ta’ Kristu Sultan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 22/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Galea Curmi fil-Konferenza Stampa dwar ir-rapport: Beyond GDP. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Florian. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2020.

Katekeżi oħra mill-Papa Franġisku dwar it-talb (Nru 15).  Il-Verġni Marija, mara li titlob. Udjenza Ġenerali. 18/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja,Furjana. 17/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Fqar. Bażilika Vatikana. 15/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 15/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/11/2020.

Quddiesa tat-33 Ħadd tas-Sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta’ Wied Għammieq, il-Kalkara. 15/11/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-33 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 15/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għal ruħ l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi. Bażilika tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 15/11/2020.

It-Talba ta' David (3). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tal-24 ta' Ġunju 2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma f’Quddiesa għal ruħ is-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/11/2020.

Telefonata mill-Papa Franġisku dwar, "Se jkollna Milied din is-sena?"

It-Talba ta' David (2). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tal-24 ta' Ġunju 2020.

Messaġġ tal-Papa fl-40 sena mit-twaqqif tal-JRS. "Agħtu leħen lill-abbandunati." 13/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/11/2020.

It-Talba ta' David (1). Riflessjoni minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisu tal-24 ta' Ġunju 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/11/2020.

It-Talba ta' Mosè (3). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

It-talb perseveranti. L-14-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 11/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Fl-Uganda kien maqtul mexxej ta' kongregazzjoni nisranija. 11/11/2020.

It-Talba ta' Mosè (2). Riflessjoni oħra minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

Ittra tal-Kardinal Gualtiero Bassetti dwar l-Ewkaristija. Mis-sodda tal-isptar waqt li hu marid bil-Covid 19.10/10/2020,

Għix il-Misteru Ewkaristiku.  Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Knisja taċ-Ċili. 10/11/2020.

 AĦBARIJIET:   Il-Papa Franġisku jiltaqa’ ma’ saċerdot missjunarju li nħeles wara sentejn maqbud. 09/11/2020.

It-Talba ta' Mosè. Riflessjoni minn Joe Galea dwar il-Katekeżi tal-Papa Franġisku tas-17 ta' Ġunju 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja. Floriana. 10/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tat-32 Ħadd tas-Sena. Radju Marija. 08/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Id-drittijiet tal-bniedem kruċjali għall-missjoni tal-Knisja. 09/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa b'suffraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu matul is-sena. Bażilika ta' San Pietru. 05/11/2020.

Why Context Matters. An article by Auxiliary Bishop published in The Sunday Times of Malta. 08/11/2020.

Omelija tal-Papa Pawlu Vi f'għeluq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 08/12/1965.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/11/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar Santa ELiżabetta tal-Ungerija. Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 08/11/2020.

 AĦBARIJIET:  Wara l-Urugan eta, il-Papa jitlob għall-Amerka Ċentrali. 08/11/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fit-32 Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, Victoria. 08/11/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-32 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 08/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Bażilka ta’ San Pawl, Rabat. 08/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Velja tal-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru. Bażilka ta’ Sant’Elena, B’kara.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Mejtin. Santa Maria f'Camposanto. 02/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/11/2020.

Il-Knisja fuq il-fruntiera. Intervista lill-Isqof Mario Grech minn Antonio Spadaro sj.  Civiltà Cattolica. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù mgħallem tat-talb. It-13 Katekeżi dwar it-talb. 04/11/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 03/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Solennita’ tal-Qaddisin kollha. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 01/11/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Konkatidral, Valletta. 01/11/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2020.

Il-wasla f'Malta tal-Kardinal-elett Mons. Mario Grech u l-istemma kardinalizja. 30/10/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku dwar l-Ewropa. Rwol aktar rilevanti fil-kuntest tal-pandemija. 22/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-professuri u studenti tal-Fakultà tat-Teoloġija, Marianum. Ruma. 24/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 29/10/2020.

Omelija, diskors u appell tal-Papa Franġisku lill-Komunità Sant Eġidju. 28/10/2020.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Anton Teuma f’Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/10/2020.

Carlo Acutis. Infografika miġbura u preżentata mill-KDŻG.

Fratelli tutti. L-Enċiklika tal-Papa Franġisku f'disa' folji infografiċi.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù bniedem ta' talb. It-12 Katekeżi dwar it-talb. 28/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/10/2020.

L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex jifirħu lill-Kardinal elett Mario Grech, lill-familja tiegħu u lid-Djoċesi ta' Għawdex. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku ħabbar il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-30 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Ursola u 30 Ħadd matul is-Sena. Katidral, Victoria. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Dar Ċentrali tal-AK, Victoria. 24/10/2020.

Messaġġ vidjo mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-istudenti tal-Kulleġġ San Injazju. 23/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi (2). Il-11 Katekeżi dwar it-talb. 21/10/2020.

Samaritanus bonus. Il-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi dwar il-kura ta' persuni f'fażijiet kritiċi u terminali. 22/09/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 19/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 18/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta' San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 18/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Bidnija. 17/10/2020,

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel. 16/10/202

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/10/2020.

Intervista minn Civiltà Cattolica mal-Isqof Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 14/10/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt seminar online dwar il-ħidma pastorali fl-iskejjel. 14/10/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missunarja 2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku dwar it-tibdil fil-klima. 10/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/10/2020.

Taħdita tal-Isqof Anton Teuma lill-Katekisti. Knisja ta’ Loreto, Għajnsielem. 14/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi.  L-10 Katekeżi dwar it-talb. 14/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moneyval. 08/10/2020,

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 13/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/01/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Beatu Żagħżugħ, Carlo Acutis. 11/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/10/2020,

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-28 Ħadd tas-Sena. Balzan. 11/10/2020.

L-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex. 11/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 11/10/2020.

Carlo Acutis. Żagħżugħ ta' żmienna. Beatifikat illum f'Assisi. 10/10/2020.

Bishops' statement about support for mental health patients. 09/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 09/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-dedikazzjoni tal-Katidral. Imdina. 08/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-Enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku, 07/10/2020.

Il-Papa Franġisku jkompli bil-Katekeżi dwar it-talb. It-talba ta' Elija. 07/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 06/10/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. Fratelli tutti u s-Samaritan it-tajjeb, 05/10/2020.

Fratelli tutti. L-enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku fil-qosor. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Transtu ta’ San Franġisk. Knisja ta' S. Franġisk, Victoria. 03/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-inawgurazzjoni tan-Nadur Teen & Youth Centre. Nadur. 03/10/2020.

Il-Quddiesa tal-Papa Franġisku f'Assisi fejn iffirma l-Enċiklika, Fratelli tutti. 03/10/2020.

Omelija f’Quddies mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-pussess ta’ Kanonċi ġodda. Kolleġġjata tal-Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku ffirma l-Enċiklika Fratelli tutti, 03/10/2020.

Fratelli tutti. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità u ħbiberija soċjali. 03/10/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Ġwardja Zvizzera Pontrifiċja. 02/10/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku lill-Assemblea Ġenerali tal-UN. 25/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

Il-bioetika u l-ħames sensi. Diskors tal-Arċisqof Charles J, Scicluna f'konferenza internazzjonali online. 01/10/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa għall-istaff u l-ħaddiema tas-saħħa. Sptar Mater Dei. 01/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral, Valletta. 01/10/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof matul Ottubru 2020.

Fittex aktar ...