ŻIDIET RIĊENTI ...

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għall-Komunikazzjoni Soċjali 2021. 23/01/2021.

Inkunu bħal San Pawl u niltaqgħu ma' Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Tal-Virtù. 25/01/2021.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Isqof Anton Teuma għall-preżenza tas-Sorijiet Klarissi f’Għawdex. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 24/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd matul is-Sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. 24/01/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral, Imdina. 24/01/2021.

Għandi aħbar tajba x'nagħtik. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-3 Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Knisja ta’ S. Katarina, Żejtun. 24/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Knisja Parrokkjali, l-Għasri. 24/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-Tieled Ħadd matul is-Sena. 24/01/2021,

Il-Ġesti fil-Quddiesa. Għaliex inqumu bilwieqfa għall-Evanġelju. It-tielet minn sensiela ta' filmati qosra.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-Tielet Ħadd matul is-sena u Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Istitut tal-Familja, Victoria. 24/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnalisti u l-Kittieba Għawdxin. Istitut tal-Familja. Victoria. 23/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Id-divorzju hu ħazin. AL 246.

Pubilju, protettur ta' Malta. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/01/2021.

ĦADD IL-KELMA TA ALLA: Riflessjoni minn P. Marcello Ghirlandi ofm.

Il-kuraġġ li tkun xhud ta' Ġesù Kristu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Inħarsu b’umiltà lejn ir-realtà tal-familja. Vidjo ieħor għas-sena speċjali msejjħa mill-Papa Franġisku.

Antikrist. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku, imfissra min Dun Pawl Sciberras.

Riflessjonijiet Bibliċi. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda bejn l-Insara 2021. Kunsill Pontifiċju għall-Għaqda bejn l-insara.

It-talb għall-għaqda bejn l-insara. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku. 20/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: L-ewwel minn sensiela ta' 12-il vidjo dwar Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku.

Id-dinja li nixtieq. Intervista minn Fabio Marchese Ragona ta' Canale 5 lil Papa Franġisku. 10/01/2021.

Dizzjunarju Ekumeniku. Vidjos qosra b'tifsir dwar kliem u termini dwar l-Ekumeniżmu.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2020.

Sussidju għal Ħadd il-Kelma ta' Alla mfakkar fit-Tielet Ħadd matul is-Sena.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-preżenza tal-Mulej fil-familja hi vera u konkreta. AL 315.

Nibqgħu fl-imħabba tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/01/2021.

Ibqgħu miegħi. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd matul is-sena. Parroċċa Burmarrad. 17/01/2021.

Sejħa biex naħdmu favur il-fraternità. Il-Kardinal Czreny dwar L-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Bażilika tax-Xagħra. 17/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tieni Ħadd matul is-Sena. Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku.17/01/2021,

Man of action. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi. Sunday Times of Malta. 17/01/2021.

ĦADD IL-KELMA TA'  ALLA: Nhar il-Ħadd li ġej li jkun it-3 Ħadd matul is-sena.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott. Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2021.

It-tliet kelmiet mill-Vanġelu tal-lum. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Girgor, Żejtun. 17/01/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fit-2 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja, Victoria. 17/01/2021.

Stedina għal laqgħa virtwali mal-Papa. Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. 16/01/2021.

Niċċelebraw fi djarna. It-Tieni Ħadd matul is-Sena. Imsejħin ngħixu l-Vanġelu. 16/01/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar San Ġużepp. 15/01/2021.

Fidi li tiftaħ is-soqfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid imfakkar fil-11 ta' Frar 2021.

L-eżami tal-ġurnata. Ħsieb awdjo għal kull jum tal-ġimgħa minn Dr Andrew Baldacchino.

Knejjes u lukandi għal persuni bla dar. 14/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-familja hi s-santwarju tal-ħajja. AL 83.

Santa Tereża ta' Ġesù (ta' Avila). Intervista ma' P. Juan De Bono ocd. 14/01/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2021.

It-talb ta' tifħir. Il-21 katekekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 13/01/2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-Familja. 36 katekeżi bil-Malti b'filmati u sottotitoli.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2021.

Spiritus Domini. Ittra Appostolika f'għamla ta' Moto Proprju dwar Lettorat u Akkolitat għal persuni femminili. 10/01/2021.

Vidjos dwar diversi suġġetti. Aktar minn 40 paġna b'mijiet ta' vidjos dwar temi differenti.

Grazzi - Jekk jogħġbok - Aħfirli. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-koppji li żżewġu fl-2020. 11/01/2021.

Interpretazzjoni tal-Bibbja. Terminu ieħor fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

"Etikament kulħadd għandu jieħu l-vaċin." Il-Papa Franġisku f'intervista fuq Canale 5. 10/01/2021.

Regoli u preċetti biss? Vidjo ieħor fis-sensiela Najn. P. Mario u P. Joseph ofm conv.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Soċjetà naturali msejsa fuq iż-żwieġ. AL 51.

Ħallew ix-xbiek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 10/01/2021.

Ulied għeżież. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 10/01/2021.

Mgħammdin fil-Mulej. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja ta’ San Girgor, Żejtun. 10/01/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Istitut tal-Familja, Victoria. 10/01/2020.

Il-ġesti fil-quddiesa. Is-Sinjal tas-Salib. L-ewwel minn sensiela ta' vidjos, inizjattiva ta' katekisti tat-tfal. Victoria.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Il-familja hi ġid li s-soċjetà ma tistax tgħaddi mingħajru. AL 44.

Patris corde. Moqrija bil-Malti l-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar San Ġużepp.

Anġlu. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.

Ifittex imkien imwarrab. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 08/01/2021.

San Ġwann tas-Salib dwar il-ħames tapep li ruħ trid tgħaddi minnhom sa' ma tasal għall-għaqda sħiħa ma' Alla. Patri Juan De Bono ocd.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Servizz Ekumeniku onlajn. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.

Il-Qalb ta' Ġesù, qalb ta' mogħdrija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2021.

FAMILJA AMORIS LAETITIA: Hi l-familja li tintroduċi l-imħabba tal-aħwa fid-dinja. AL 194.

Recording tal-Litanija tal-Madonna kif aġġornata bl-aħħar invokazzjonijiet miżjuda mill-Papa Franġisku.

lI-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Epifanija tal-Mulej. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 06/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2021.

Messaġġ tal-Kardinal Kevin Farrell dwar is-Sena Familja Amoris Laetitia. 04/01/2021.

Id-data tal-Għid il-Kbir u dati oħra marbuta magħha matul is-sena 2021.

Il-Papa Franġisku dwar il-valuri tal-Isports.

Mid-dlam għad-dawl. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2021.

L-10 laqgħa dinjija tal-familji. L-Imħabba fil-familja vokazzjoni u triq tal-qdusija. 04/01/2021.

Ittra tal-Isqof Anton Teuma, "Id-Don tas-Sorijiet Klarissi". 03/01/2021.

Għadna napprezzaw l-għeruq tagħna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, l-Isla. 03/01/2021.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fl-Epifanija tal-Mulej. Istitut tal-Familja, Victoria. 03/01/21021.

Mixja mal-Familja: 12-il triq biex nimxu flimkien mal-familji biex inpoġġu fil-prattika Amoris Laetitia.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 03/01/2020.

Hu Alla li jimla l-qalb. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennita’tal-Epifanija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 03/01/2020.

Nilqgħu lil Ġesù b'qalb safja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 03/01/2021.

L-Epifanija tal-Mulej. Dokumentarju qasir dwar din is-solennità fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja. 02/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel tas-Sena 2021.

L-Omm tal-bidu ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-Ewwel tas-Sena u Festa ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku, moqrija mill-Kardinal Pietro Parolin fl-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2021.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel tas-Sena, Solennita’ ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2021.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji għall-Paċi ċelebtrat fl-1 ta' Jannar 2021.

B’qalb ta’ missier. Messaġġ tal‑Isqof Awżiljarju Joe Galea‑Curmi fil-Flimkien ta' Jannar 2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jannar 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2021.

Flimkien. Ir-rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Jannar 2021.

Fittex aktar ...