ŻIDIET RIĊENTI ...

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Novembru 2020.

Il-wasla f'Malta tal-Kardinal-elett Mons. Mario Grech u l-istemma karinalizja. 30/10/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku dwar l-Ewropa. Rwol aktar rilevanti fil-kuntest tal-pandemija. 22/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-professuri u studenti tal-Fakultà tat-Teoloġija, Marianum. Ruma. 24/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 29/10/2020.

Omelija, diskors u appell tal-Papa Franġisku lill-Komunità Sant Eġidju. 28/10/2020.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Anton Teuma f’Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/10/2020.

Carlo Acutis. Infografika miġbura u preżentata mill-KDŻG.

Fratelli tutti. L-Enċiklika tal-Papa Franġisku f'disa' folji infografiċi.

Il-Papa Franġisku dwar Ġesù bniedem ta' talb. It-12 Katekeżi dwar it-talb. 28/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/10/2020.

L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex jifirħu lill-Kardinal elett Mario Grech, lill-familja tiegħu u lid-Djoċesi ta' Għawdex. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 25/10/2020.

Il-Papa Franġisku ħabbar il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-30 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Ursola u 30 Ħadd matul is-Sena. Katidral, Victoria. 25/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Dar Ċentrali tal-AK, Victoria. 24/10/2020.

Messaġġ vidjo mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-istudenti tal-Kulleġġ San Injazju. 23/10/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi (2). Il-11 Katekeżi dwar it-talb. 21/10/2020.

Samaritanus bonus. Il-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi dwar il-kura ta' persuni f'fażijiet kritiċi u terminali. 22/09/2020.

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 19/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 18/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta' San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 18/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Bidnija. 17/10/2020,

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ikel. 16/10/202

Quddiesa u rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/10/2020.

Intervista minn Civiltà Cattolica mal-Isqof Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 14/10/2020.

L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt seminar online dwar il-ħidma pastorali fl-iskejjel. 14/10/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missunarja 2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku dwar it-tibdil fil-klima. 10/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/10/2020.

Taħdita tal-Isqof Anton Teuma lill-Katekisti. Knisja ta’ Loreto, Għajnsielem. 14/10/2020.

Il-Papa Franġisku dwar it-talba tas-Salmi.  L-10 Katekeżi dwar it-talb. 14/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moneyval. 08/10/2020,

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 13/10/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/01/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Beatu Żagħżugħ, Carlo Acutis. 11/10/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/10/2020,

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-28 Ħadd tas-Sena. Balzan. 11/10/2020.

L-Isqof Anton Teuma fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex. 11/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 11/10/2020.

Carlo Acutis. Żagħżugħ ta' żmienna. Beatifikat illum f'Assisi. 10/10/2020.

Bishops' statement about support for mental health patients. 09/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 09/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-dedikazzjoni tal-Katidral. Imdina. 08/10/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-Enċiklika, Fratelli tutti tal-Papa Franġisku, 07/10/2020.

Il-Papa Franġisku jkompli bil-Katekeżi dwar it-talb. It-talba ta' Elija. 07/10/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 06/10/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. Fratelli tutti u s-Samaritan it-tajjeb, 05/10/2020.

Fratelli tutti. L-enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku fil-qosor. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/10/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Transtu ta’ San Franġisk. Knisja ta' S. Franġisk, Victoria. 03/10/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fl-inawgurazzjoni tan-Nadur Teen & Youth Centre. Nadur. 03/10/2020.

Il-Quddiesa tal-Papa Franġisku f'Assisi fejn iffirma l-Enċiklika, Fratelli tutti. 03/10/2020.

Omelija f’Quddies mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-pussess ta’ Kanonċi ġodda. Kolleġġjata tal-Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Il-Papa Franġisku ffirma l-Enċiklika Fratelli tutti, 03/10/2020.

Fratelli tutti. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità u ħbiberija soċjali. 03/10/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Ġwardja Zvizzera Pontrifiċja. 02/10/2020.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku lill-Assemblea Ġenerali tal-UN. 25/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/10/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

Il-bioetika u l-ħames sensi. Diskors tal-Arċisqof Charles J, Scicluna f'konferenza internazzjonali online. 01/10/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa għall-istaff u l-ħaddiema tas-saħħa. Sptar Mater Dei. 01/10/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral, Valletta. 01/10/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof matul Ottubru 2020.

Fittex aktar ...