ŻIDIET RIĊENTI ...

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/08/2020.

Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Kelma tal-Ħajja ghall-Awwissu 2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija. 06/08/2020,

Infejqu d-dinja. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 02/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.01/08/2020.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Awwissu 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa ta’ ringrazzjament għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa. Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 30/07/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna for the incardination of two priests. Archbishop's Seminary, Tal-Virtú. 29/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-17-il Ħadd matul is-sena. 26/07/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa. 26/07/2020.

Omelija f’Quddiesa tal-Festa ta’ Sant’Anna mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/07/2020.

It-tmien beatitudnijiet tal-politiku mill-Kardinal Van Thuan.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/07/2020.

Omelija tal-Isqof maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 19/07/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun. 19/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 16/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-80 anniversarju tal-adorazzjoni perpetwa, fil-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, Żejtun. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 14/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/07/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju ta’ Kerċem. 12/07/2020.

Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Annunzjata. Knisja ta' Marija Annunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Leonardu, Ħal Kirkop. 12/07/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 12/07/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 09/07/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Flimkien ta' Lulju 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Santwarju Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 05/07/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/07/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 04/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/07/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/07/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2020.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2020. Nitolbu għall-familji.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Istampa Kattolika. Flimkien waqt li bogħod minn xulxin. 30/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 30/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Raħal Ġdid. 29/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Quddiesa tat-tberik taż-żjut mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan, 28/06/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 28/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 28/06/2020.

Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ erba’ kandidati għad-djakonat mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. 27/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla. 25/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/06/2020.

It-talba ta' David. It-tmien katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 23/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/07/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tnax-il Ħadd matul is-sena. 21/06/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Parish Church, Rabat. 21/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl, ir-Rabat. 21/06/2020.

A consistent life ethic. Article by Bishop Joe Galea Curmi published on the Sunday Times of Malta. 21/06/2020.

Il-Papa jżid tliet invokazzjonijiet ġodda mal-Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija. 20/06/2020.

L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni ta’ Saċerdot u żewg Djakni. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Bażilika tal-Isla. 19/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/06/2020.

It-talba ta' Mosè.  Is-seba' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 17/06/2020.

Pastorali mill-Isqof Mario Grech fll-ħatra ta’ Mons. Anton Teuma bħala Isqof ġdid għad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/06/2020.

L-Arċidjoċesi ta ’Malta tifraħ lill-Isqof-elett ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. 17/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 17/06/2020.

Omelija f’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 16/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-IV Jum Dinji tal-Foqra. Imfakkar fil-15 ta' Novembru 2020. 13/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 14/06/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 14/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 14/06/2020.

Archbishop Charles J. Scicluna on the Solemnity of Body and Blood of Christ. St Paul’s Parish Church, Rabat. 14/06/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Sant’Antnin s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 14/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. 14/06/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. 13/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 12/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/06/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-75 anniversarju tar-Rivista “Il-Ħajja f’Għawdex”. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 10/06/2020.

It-talba ta' Ġakobb. Is-sitt katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 09/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/06/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 07/06/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from St Paul’s Grotto, Rabat. 07/06/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jniedi d-dokument ta' viżjoni, Knisja waħda u vjaġġ wieħed. 07/06/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Grotta ta' San Pawl, Rabat. 07/06/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Fundazzjoni Scholas Occurruentes. 05/06/2020.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-President Iván Duque Márquez tal-Kolombja. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 05/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 04/06/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma. 03/06/2020.

Il-ħajja wara l-pandemija. Kitba tal-Kardinal Michael Czerny sj dwar 8 diskorsi riċenti tal-Papa Franġisku.

It-talba ta' Abraham. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 03/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 02/06/2020.

Żjieda għall-Missal Ruman tat-Tnejn fuq Għid il-Ħamsin. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. 02/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 01/06/2020.

Livestreams ta’ ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Ġunju 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Ġunju 2020. Għal dawk li qed ibatu biex isibu triqthom fil-ħajja.

Kliem il-Ħajja. Publikzzjoni tal-Patrijiet Kapuċċini Maltin. Ġunju 2020.

Fittex aktar ...