L-Eżortazzjoni bil-Malti, moqrija, u b'għadd ta' riżorsi ...