IL-FEHMA TAL-PAPA - NOVEMBRU 2019

Biex, fil-Lvant Qarib jitnissel u jikber spirtu ta’ djalogu, laqgħat u rikonċljazzjoni, meta diversi komunitajiet reliġjużi jaqsmu ħajjithom flimkien.