IL-ĦADD TAL-KELMA TA' ALLA

"Fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura"   Lq 24:45.

Aperuit illis, il-Motu proprju mill-Papa Franġisku li bih stabilixxa t-tielet Ħadd tas-Sena Liturġika bħala Ħadd il-Kelma ta' Alla ...