ŻIDIET RIĊENTI

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata, Qala. 08/12/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Pembroke. 07/12/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tnedija tal-biografija ta' Mons. Philip Calleja. 04/12/2019.

Is-17-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 04/12/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Persuni b'Diżabilità. 03/12/2019.

Admirabile Signum. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-Tifsira u l-Valur tal-Presepju. 01/12/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fi tmiem il-Viżta Pastorali fl-Imsida. 01/12/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 01/12/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej. 29/11/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-Titjira mill-Ġappun lura lejn Ruma. 26/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Ġappun. Diskors lill-Awtoritajiet. 25/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Ġappun. Diskors dwar l-Armi Nukleari. Nagasaki. 24/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġsku fil-Ġappun. Omelija f'Nagasaki. 24/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fit-Tajlandja. Omelija liż-Żgħażagħ f'Bankok. 22/11/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fit-Tajlandja. Laqgħa mal-Buddisti. 21/11/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-Iskola St Michael, Sta Venera. 06/11/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katakombi ta' Santa Prixilla. 02/11/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha. Katidral, Victoria, Għawdex. 02/11/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-Imħabba ta' Kristu mhix telenovela. 31/10/2019.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Konferenza tat-Tiġdid Kariżmatiku. 27/10/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. It-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. 25/10/2019.

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Monasteru Sant’Ursola, Valletta. 21/10/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Jum Dinji Missjunarju. Pjazza San Pietru. 20/10/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi. Kappella tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 12/10/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Aperuit Illis. Vidjo qasir dwar il-Motu Proprju tal-Papa Franġisku, Aperuit Illis dwar Ħadd il-Kelma ta' Alla.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Minflok il-fidi nkunu nagħżlu xi ideoloġija. 08/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju Ordinarju. Kappella Papali. 05/10/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 06/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet għall-Amażonja. Bażilika tal-Vatkan. 06/10/2019.

Thomas More u John Henry Newman. Xebħ u Kuntrasti.

San Ġorg Preca u l-Verġni Marija.

Aperuit Illis. Ittra Appostolika li biha il-Papa Franġisku waqqaf Jum il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-26 Ħadd matul is-Sena. Jum Dinji tal-Migranti. Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex. 03/10/2019.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Meta l-Kelma ta' Alla tmiss il-qalb, ikun hemm festa. 03/10/2019.

Il-Kanonizzazzjoni tal-Beatu John Henry Newman fit-13 ta' Ottubru 2019. Kumment minn Fr Geoffrey G. Attard.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt fil-ftuħ tax-Xahar Missjunarju. 01/10/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, f’Quddiesa għall-ġenituri li tilfu tarbija qabel it-twelid. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/10/2019.

Vidjo tal-Papa.  Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għax-Xahar Straordinarju tal-Missjoni. Ottubru 2019.

Newsletter mis-Soċjetà Patrisika Maltija. Ħarġa Nru 20. Ottubru 2019.

L-10 Katekeżi tal-Papa Franġisku Dwar l-Atti tal-Appostli. Filippu l-ġirja tal-Vanġelu f'toroq ġodda. 02/10/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Membri tal-Forzi Armati. 02/10/2019.

Omelija tal-Arcisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2019-2020. Konkatidral, Valletta. 01/10/2019.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof għal matul Ottubru 2019.

L-Intenzjoni tal-Papa għal Ottubru 2019. Biex in-nifs tal-Ispirtu s-Santu jnissel rebbiegħa missjunarja ġdida fil-Knisja.

Fittex aktar ...