ŻIDIET RIĊENTI

Żjieda għall-Missal Ruman tat-Tnejn fuq Għid il-Ħamsin. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. 02/06/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 28/05/2020.

Mexxi, O Kristu, fil-verità. Talba tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. Ruma. 02/12/1979.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 27/05/2020.

Kliem il-Ħajja. Publikzzjoni tal-Patrijiet Kapuċċini Maltin. Ġunju 2020.

It-talba tal-ġusti. Ir-raba' katekeżi tal-Papa Frangisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 27/05/2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Ġunju 2020. Għal dawk li qed ibatu biex isibu triqthom fil-ħajja.

Talba mill-Papa Franġisku għas-Sena ddedikata għal-Laudato Sì. 24/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 26/05/2020.

Viżjoni ta' Knisja għall-Knejjes Lokali ta' Malta u Għawdex għas-snin 2020-2030. Kummissjoni Dottrinali. 06/10/2019.

Talba f'riġlejn Ġesù Kurċifiss.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Istqarrija tal-Fidi u l-Ġurament tal-Fedeltà ta' żewġ djakni. Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, Victoria. 25/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 24/05/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa. 24/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 24/05/2020.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja ta’ Santu Wistin, Victoria. 23/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Santa Rita ta' Cashia. 22/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 22/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si’. 22/05/2020.

Maħbuba Amażonja. Fr Tony Sciberras dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia.

O Verġni qed jidlam. Talba ta' Père Claude Wittock.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 21/05/2020.

It-tielet katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Il-misteru tal-ħolqien. Udjenza ġenerali. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 19/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'tifkira taċ-ċentinarju mit-twelid ta' San Ġwanni Pawlu II. Bażilika tal-Vatikan. 18/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Infermiera. 12/05/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Migrant u r-Refuġjat. Imfakkar fis-27 ta' Settembru 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 17/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2020.

Quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 17/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet, it-toroq, li jbattlu l-iskart u jiġbruh mid-djar. 17/05/2020.

L-Ispirtu s-Santu. Fr Norbert Bonavia mssp b'seba' riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu, id-doni u l-frott li jagħtina.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jidfnu lil min miet minħabba dil-pandemija. 16/05/2020.

Il-Kanoni tal-Bibbja. Vidjo ieħor minn Dun Pawl Sciberras fis-sensiela Dizzjunarju Bibliku.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex fihom joktor l-Ispirtu tal-Mulej, l-ispirtu tal-imħabba, tar-rispett, tal-libertà. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 15/05/2020.

Quddiesa u Rużarju fil-festa ta’ San Mattija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 14/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu ‘l Alla jħenn għalina f’dal-waqt traġiku tal-pandemija. 04/05/2020.

Talba ta' Konsagrazzjoni tal-Familja lil Ommna Marija Għajnuna tal-Insara.

It-tieni katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb.  It-talba tan-Nisrani. Udjenza Ġenerali. 13/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 13/05/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għal dawk li qed jistudjaw u għall-għalliema li jkollhom ifittxu metodi ġodda biex ikomplu jgħallmu. 13/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-infermieri li f’daż-żmien ta’ pandemija taw eżempju ta’ eroiżmu u wħud ħallsu wkoll b’ħajjithom. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 12/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi mill-Kurja, Floriana.11/05/2020.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Nitolbu għal dawk ħutna li qed ibatu minħabba n-nuqqas ta’ xogħol. 11/05/2020.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fil-5 Ħadd tal-Għid. 10/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikber fl-għaqda tal-fratellanza li ssaħħaħ lill-popli l-għaqda bid-diversità. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill–Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Shrine of Our Lady of Mellieħa, Mellieħa. 10/05/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 10/05/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm ‘fil-Ħlewwa ta’ Mejju’. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għas-sorijiet vinċenzjani li ilhom jmexxu dan iċ-ċentru tas-saħħa u li jaħdmu fid-Dar Santa Marta. 09/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Ġorġ Preca. Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda. 09/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar. 08/05/2020.

Social Doctrine of the Church and Political Science. Eight video lectures by Tonio Fenech.

Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompei u Rużarju mill-Knisja ta’ Marsaxlokk. 08/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 08/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitlob għall-artisti għal darb’oħra għax jgħinuna nifhmu x’inhi s-sbuħija. 07/05/2020.

Pastorali wara l-pandemija. Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-Kappillani ta' Għawdex. 07/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 07/05/2020.

L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Talb. Il-Misteru tat-Talb. 06/05/2020.

San Ġorġ Preca; dwaru u minn fommu. Paġna ġdida dwar dan il-Qaddis Malti.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal kull min jaħdem fil-qasam tal-meżżi tal-komunikazzjoni. 06/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li mietu minħabba l-pandemija. 05/05/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 05/05/2020.

Diskors ta' Fr Arthur Vella sj dwar id-Dixxerniment Spiritwali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji biex ikomplu jgħixu fil-paċi, bil-kreattività u bil-paċenzja, tul il-kwarantina. 04/05/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Vokazzjonijiet. 03/05/2020.

Akatistos. Innu liturġiku tal-Knisja tal-Lvant lill-Omm Qaddisa ta' Alla.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna at the Seminary, Rabat. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għar-rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anki matul dil pandemija. 03/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi. 02/05/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/05/2020.

Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2020. Moviment tal-Fokolarini.

Marija, mara ta' żminijietna. Silta għal kull jum tax-xahar ta' Mejju minn ktieb tal-Isqof Tonino Bello.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-ħaddiema biex ħadd ma jkun imċaħħad mix-xogħol u kollha jitħallsu kif jixraq u jgawdu d-dinjità tax-xogħol u tas-sbuħija tal-mistrieħ. 01/05/2020.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi minn Mons Charles J. Scicluna matul Mejju 2020.

Flimkien. Ir-Rivista tal-Kulleġġ tal-Kappillani għal Mejju 2020. 30/04/2020.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-mejtin, dawk li mietu minħabba l-pandemija u dawk anonimi. 30/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Kurja, Floriana. 30/04/2020.

Vestis Honoris. Libsa ta' ġieħ lill-Madonna bil-kant.  Kitba ta' San Ġorġ Preca.

Id-9 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin l-ippersegwitati minħabba s-sewwa .. Udjenza Ġenerali. 29/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 29/04/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-għaqda tal-Unjoni Ewropea: biex ilkoll flimkien nibqgħu mexjin ‘il quddiem bħall-aħwa. 29/04/2020.

Il-Papa f'Santa Marta: Nitolbu għall-grazzja tal-prudenza u l-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet ħalli l-pandemija ma terġax terfa' rasha. 28/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 28/04/2020.

Il-Litanija tal-Madonna. Riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija minn Fr Norbert Bonavia mssp. (awdjo).

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-artisti biex permezz tat-triq tas-sbuħija juruna t-triq li għandna nterrqu. 27/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 27/04/2020.

Il-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Biblijoteka Appostolika. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni kollha ta’ qalbhom sewda. 26/04/2020.

Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from Church of St Francis, Ħamrun. 26/04/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 26/04/2020.

Jum ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-3 ta' Mejju 2020. Ktejjeb b'riżorsi għal matul il-quddiesa u talb ieħor.

Talba mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-San Pubilju prinċep u patrun ta' Malta.

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jagħtu servizz fil-funerali. 25/04/2020.

Ittra u żewġ talbiet mill-Papa Franġisku għax-xahar ta' Mejju 2020.

Tberik tal-Familji li kull familja tista' tagħmel b'tifkira tal-Magħmudija. (2020).

Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità. 25/04/2020.

Il-Papa Frangisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-għalliema u għall-istudenti. 24/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 24/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għall-familji fil-bżonn u għall-użuraj biex il-Mulej imissilhom qalbhom u jikkonvertu. 23/04/2020.

Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Patri Marcello Ghirlando ofm dwar l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Dominum et Vivificantem.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-50 Jum Dinji tal-Art. Udjenza Ġenerali. 22/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa. Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikseb l-għaqda li ħolmu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. 22/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja, Floriana. 22/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu biex is-silenzju jgħallimna nisimgħu. 21/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil‑Kurja, Floriana. 21/04/2020.

Kwarta mal-Kelma.  Patri Marcello Ghirlando OFM b'sensiela ta' vidjos qosra dwar il-Qawmien tal-Irxoxt.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Illum nitolbu għall-irġiel u n-nisa li għandhom vokazzjoni politika. 20/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja, Floriana. 20/04/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-Talba tar-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 19/04/2020.

Sunday Mass by Archbishop Charles J. Scicluna from the Church of St Francis of Assisi, Ħamrun. 19/04/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Franġisk t’Assisi, Ħamrun . 19/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għal dawk li joffru servizz lill-persuni b’diżabbilta’. 18/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu għan-nisa li qed jistennew tarbija u huma mħassbin. 17/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 17/04/2020.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. 16/04/2020.

Kliem il-Ħajja. Mejju 2020. Għalissa tkun publikata biss fuq il-Laikos. 16/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitlob għall-ispiżjara; huma wkoll jaħdmu sfiq biex jgħinu lill-morda jeħilsu mill-mard tagħhom. 16/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kurja, Floriana. 16/04/2020.

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin dawk li jġibu l-paċi. 15/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Nitolbu għall-anzjani, speċjalment għal dawk li huma iżolati fid-djar tax-xjuħ. 15/04/2020.

Purċissjoni Privata ta' San Girgor. L-Erbgħa fuq l-Għid il-Kbir tal-Mulej - 2020. 15/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Kurja, Floriana. 15/04/2020.

Qalb tal-Laħam - Our Heart of Flesh. Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna publikat fit-Times of Malta. 15/04/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Nitolbu biex il-Mulej itina l-grazzja tal-għaqda bejnietna. 14/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella ta‑Kurja, Floriana. 14/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. 13/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-57 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/03/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Nitolbu biex il-politiċi u x-xjenzati jfittxu soluzzjoni għall-poplu u mhux għall-flus. 13/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 13/04/2020.

Via Lucis - It-Triq tad-Dawl: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Katidral tal-Assunta, Victoria. 12/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 12/04/2020.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku. Għid il-Kbir. 12/04/2020.

Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali, Balzan. 12/04/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Solenni tal-Għid tal-Mulej. Kurja tal-Arċisqof. 12/04/2020.

A Learning Curve. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi published in The Sunday Times of Malta. 12/04/2020.

Vlogg mill-Arċisqof: Għid ta’ Tama. 12/04/2020.

Omelija fil-Vġili tal-Għid mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 11/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 11/04/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Kurja tal-Arċisqof. 11/04/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja Solenni tal-Għid. Katidral ta’ Għawdex. 11/04/2020.

Omelija ta' P. Raniero Cantalamessa fit-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 10/04/2020.

Min qal li mhux sa jkollna Ġimgħa l-Kbira? Don Miguel Àngel Ferres. 2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni, is-Siegħa tal-Omm. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 11/04/2020.

Lill-Kurċifiss tiegħi. Kantiku miktub mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 11/04/2020.

Anzjani: fejn hemm is-solitudni, il-Coronavirus joqtol iktar. Dikasteru Pontifiċju għal-Lajċi, Familja u Ħajja. 06/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’intervista minn Austen Ivereigh għal The Tablet. 08/04/2020.

Liturġija tas-Sigħat mal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Sibt il-Għid. Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 11/04/2020.

Fittex aktar ...