ŻIDIET RIĊENTI

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: L-akbar wieħed fil-Knisja hu dak li jservi mhux li għandu l-akbar għadd ta’ titli. 25/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Bari. 23/02/2020.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Times of Mala. 23/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Tkun nisrani jfisser li taċċetta t-triq ta’ Ġesù sa fuq is-salib. 20/02/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Il-Katedra ta' Pietru. Don ta' Kristu lill-Knisja tiegħu. 22/02/2020.

Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. Eżortazzjoni Appostolika Postsinodali tal-Papa Franġisku dwar l-Amażonja. 02/02/2020.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin ta' qalbhom ħelwa. 19/02/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-90 sena mill-preżenza tal-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin. 18/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Alla jrid minna qalb miftuħa u mimlija kumpassjoni. 18/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-6 Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 16/02/2020.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta. 10/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Lil min jakkumpanjana fil-mixja tal-ħajja nżommuh fi qlubna. 14/02/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. Eżortazzjoni Appostolika, Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. 02/02/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Meta niżżersqu lejn il-mondanità nkunu qed nitbegħdu mill-qalb ta’ Alla. 13/02/2020.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin l-imnikkta ...12/02/2020.

Querida Amazonia - Maħbuba Amażonja. Publikata l-Eżortazzjoni appostolika postsinodali tal-Papa Franġisku dwar ir-Reġjun tal-Amażonja. 12/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'Jum il-Morda. Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkikara. 11/02/2020.

Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku. 10/02/2020.

Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha. 10/02/2020.

L-Arċisqof Charles j. Scicluna fil-Pontifikal Solenni fil-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl. Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta. 10/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, Valletta. 09/02/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Fil-Knisja wkoll tkun nieqsa l-umiltà jekk ma naċċettawx l-umiljazzjoni. 07/02/2020.

Verbum Domini. L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Benedittu XVI moqrija bil-Malti. 06/02/2020.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin il-foqra fl-ispirtu. 05/02/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Alla jibki meta aħna nitbiegħdu minnu. 04/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar 03/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fiċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/02/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u tar-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju Ta’ Pinu. 02/02/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja Parrokkjali tal-Fgura. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 02/02/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2020 li jkun iċċelebrat fl-24 ta' Mejju 2020.

Ittra tal-Isqof Mario Grech għal Jum il-Ħajja 2020. 02/02/2020.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2020. Sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li tixraqlu.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser ikunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2020.

Fittex aktar ...