ŻIDIET RIĊENTI

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Bażilika ta' San Pietru. 05/04/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ 2020. “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!” 11/02/2020.

Quddiesa f’Ħadd il-Palm mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 05/04/2020.

Quddiesa ta' Ħadd il-Palm mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-proċess tat-tentazzjoni. 04/04/220.

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020.

L-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku dwar l-idolatrija tal-flus. Kitba ta' Fr Reuben Deguara.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 04/04/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum id-Duluri mill-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta: Marija Addolorata, dixxiplu u omm. 03/04/2020.

Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija. Kitba ta' Joe Abdilla. 03/04/2020.

Vidjo qasir dwar ir-Rakkont tal-Passjoni f'Ħadd il-Palm ppreżentat għat-Tfal. 03/04//2020.

Quddiesa f’Jum id-Duluri ta' Marija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 03/04/2020.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla mill-Isqof Mario Grech dwar għajnuna biex jinxtara ventilator. 03/04/2020.

Agios O Theos. Innu li jitkanta waqt iċ-ċerimonja tal-Adorazzjoni tas-Salib nhar il-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Qima ta' Wiċċ Kristu. Vidjo dwar devozzjoni li San Ġorġ Preca ried li ssir kull nhar ta' Ħamis.

Kelma tal-Ħajja ta' April 2020. Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa dwar Knisja li toħroġ. 30/11/2019.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: It-tliet dimensjonijiet tal-ħajja nisranija: ħatra, wegħda, patt. 02/04/2020.

Il-Kristjaneżmu u l-Epidemiji. Kif l-insara kienu jittrattaw id-dgħajjfa u l-morda. Filmat b'sotto-titoli bil-Malti.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Żommu fil-kelma tal-Mulej. 01/04/2020.

It-Triq tas-Salib. Via Sagra mis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. 01/04/2020.

Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Is-safa tal-qalb. Biblijoteka tal-Palazz Appostoliku. 01/04/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-Talb matul April 2020.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/020.

Il-Papa Franġisku f’ Dar Santa Marta jitlob għall-persuni li m’għandhomx saqaf fuq rashom. 31/03/2020.

Riflessjoni dwar il-Verġni Marija taħt is-Salib ta' Binha Ġesù.  Fr Norbert Bonavia mssp. 31/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Vidjo bir-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù biex jinqara għat-tfal fil-familja. Joe Galea.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

FLIMKIEN.  Il-ħarġa ta' April 2020 pubblikata mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Messaġġ ta' kuraġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei. 30/03/2020.

 EŻERĊIZZI  - Paġna b'għadd ta' Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan ġodda minn diversi Saċerdoti.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija. 30/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Aktar Omeliji li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien għamel fl-1979.  Issa bil-Malti.

Id-Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-5 Ħadd tar-Randan. Biblioteka tal-Palazz Appostoliku. 29/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-biki ta' Ġesù. 29/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 29/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. 29/03/2020.

Ħsieb għat-tfal għall-5 Ħadd tar-Randan. Fr Mark Mallia Pawley u Kummissjoni Tfal, Dingli. 29/03/2020.

Lectio Divina għall-5 Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 28/03/2020.

Ħsieb għat-tfal dwar l-Evanġelju tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena A. 28/03/2020.

It-Talba Saċerdotali ta' Ġesù.  Tliet meditazzjonijiet (awdjo) minn Fr Norbert Bonavia mssp. 28/03/2020.

Il-Qima tal-Pjagi ta' Kristu. Eżerċizzju li kiteb San Ġorġ Preca.  Kitba ta' Joe Galea. 28/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta talab għall-familji li diġà bdew iħossu l-għafsa tal-Corona Virus. 28/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Supplika Litanika fi żmien il-pandemija. Parti mill-mument straordinarju ta' talb li mexxa l-Papa Franġisku. 27/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Mument Straordinarju ta' Talb bil-barka Urbi et Orbi. Sagrad tal-Bażilika ta' San Pietru. 27/03/2020.

Is-sens u r-relevanza tal-Indulġenzi.  Joe Galea. 27/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

 LIVE  - Mument straordinarju ta' talb mal-Papa Franġisku llejla fis-6.00 pm - 27/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta jrodd ħajr li kull min qed jgħin lil dawk li jinsabu f’diffikultà. 27/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Riflessjoni dwar Ġesù Msallab. Angelo Xuereb. 27/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Supplika lill-Madonna Ta' Pinu mill-Isqof Mario Grech fiż-żmien tal-imxija tal-Covid-19. 25/03/2020.

Meditazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar it-tifsira tal-Għid. 19/04/2006.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu l-għajnuna tal-Mulej biex insaħħu l-fiduċja u negħlbu l-biżgħat tagħna. 26/03/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitá tat-Tħabbira tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 25/03/2020.

Covid-19. Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar it-Tridu tal-Għid il-Kbir 2020.

Il-Papa Franġisku jfakkar il-25 Anniversarju tal-Enċiklika, Evangelium Vitae tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Udjenza Ġenerali. 25/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin. 25/03/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għas-sorijiet li jirriskjaw u jagħtu ħajjithom biex jassistu lill-morda. 25/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 25/03/2020.

Talba lil Ġesù fil-Ġuf ta' Marija. Dedikata għall-Ommijiet li qegħdin jistennew tarbija. 25/03/2020.

Messaġġ ta' kuraġġ mit-tfal għat-tfal. Kummissjoni Djoċesana Tfal. 24/03/2020.

Video speċjali tal-Papa Franġisku għal dan iż-żmien tal-pandemija tal-Corona Virus. 24/03/2020.

Konsagrazzjoni tad-Dinja lil Marija minħabba l-mixja tal-Corona Virus. 24/03/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’ Dar Santa Marta talab għas-saċerdoti u t-tobba li mietu bil-coronavirus. 24/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Fidi, perseveranza u kuraġġ fit-talb. 23/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tar-Randan. 22/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Parroċċa ta’ Ħal Balzan. 22/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-coronavirus u għall-familjari tagħhom. 22/03/2020.

Quddiesa tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun. 22/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-familji, speċjalment dawk bit-tfal. 21/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

Il-Papa Franġisku: “La tibżgħux”.Il-Covid-19 tgħallimna li aħna familja umana waħda”. Intervista ma’ La Stampa. 20/03/2020.

Digriet tal-Penitenzerija Appostolika dwar l-għoti ta’ Indulġenzi speċjali lill-fidili fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Nota tal-Penitenzerija Appostolika dwar is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech dwar il-Corona Virus. 20/03/2020.

Maħfra bla Saċerdot? Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta jfakkarna kif nirċevuha. 20/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għat-tobba, għall-operaturi sanitarji li qed jagħtu saħħtihom u ħajjithom biex jgħinu lill-morda bil-COVID-19. 20/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi. 19/03/2020.

Dokument Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Amażonja. 26/10/2019.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta offra l-quddiesa għall-ħabsin u ħeġġiġna biex nagħmlu t-tqarbna tax-xewqa. 19/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Festa ta' San Ġużepp. 19/03/2020.

Intervista ta' La Repubblica mal-Papa Franġisku. 18/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mit-twelid ta' Chiara Lubich. 29/01/2020.

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Beatitudnijiet: Henjin dawk li jħennu. 18/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta waqt quddiesa għall-operaturi sanitarji li tilfu ħajjithom kemm ilha li bdiet il-pandemia. 18/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-anzjani li qiegħdin waħedhom. 17/03/2020.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Ir-rieda ta' Ġesù għall-Knisja u l-għażla tat-Tnax. 15/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Bari. 23/02/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: Il-Mulej jgħin lill-familji biex isibu lill xulxin mill-ġdid waqt dan iż-żmien diffiċli. 16/03/2020.

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Times of Malta. Time to refocus on what really matters. 15/03/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Biblioteka tal-Vatikan. 15/03/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għall-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz essenzjali f’daż-żmien diffiċli. 15/03/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja ta' San Franġisk, Hamrun. 15/03/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet f'Bari. 23/02/2020.

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta talab għall-paċi fil-familji f’dan il-waqt diffiċli. 14/03/2020.

Vlogg lis-saċerdoti u r-reliġjużi: Nafdaw f’idejn Sidtna Marija. 14/03/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa mill-Kappella tal-Kurja fil-Floriana. 14/03/2020.

Il-Papa f’Santa Marta: Rgħajja qrib il-poplu, il-miżuri drastiċi mhux dejjem tajbin. 13/03/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/03/2020.

Ittra mill-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti. 12/03/2020.

Il-Papa Franġisku f' Dar Santa Marta: Nitolbu għall-awtoritajiet bla ma ninsew lill-foqra. 12/03/2020.

Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna. O Marija, aħna nintelqu f'idejk, Saħħa tal-Morda. 11/03/2020.

Il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Beatitudnijiet. Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja. 11/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-Papa talab għall-ħabsin.11/03/2020.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Il-Papa jħeġġeġ lis-saċerdoti biex jieħdu l-Ewkaristija lill-morda bil-Coronavirus. 10/03/2020.

Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus. 09/03/2020.

Il-Papa Frangisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Mill-Biblijoteka tas-Santa Sede. 08/03/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/03/2020.

Talba għaż-Żjara tal-Papa Franġisku f'Malta u Għawdex.

Eżerċizzi spiritwali għal matul ir-Randan minn Dun Effie Masini.

L-iskop tal-Evangelii Gaudium. Ħsibijiet ġenerali min Mons Hector Scerri.

Eżerċizzi tar-Randan minn Fr Hayden.  It-Tieni priedka. 07/03/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna meta nawgura l-wirja ‘The Voice of Survivors Through Art’ fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 06/03/2020.

Lectio Divina tal-Vanġelu tat-2 Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 05/03/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta’ Miriam Pace. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 05/03/2020.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ mill-ġdid tal-Kripta fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/03/2020.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għoti tal-Lettorat lil żewġ seminaristi. Seminarju, Tal‑Virtù, Rabat. 02/03/2020.

Eżerċizzi tar-Randan minn Fr Hayden OFM cap.  L-Ewwel priedka. 01/03/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Pjazza San Pietru. 01/03/2020.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Marzu 2020. Għall-Kattoliċi fiċ-Ċina.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Marzu 2020.

Lectio Divina dwar il-Qari tal-Ħdud tar-Randan.

Fittex aktar ...