ŻIDIET RIĊENTI

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Aperuit Illis. Vidjo qasir dwar il-Motu Proprju tal-Papa Franġisku, Aperuit Illis dwar Ħadd il-Kelma ta' Alla.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Minflok il-fidi nkunu nagħżlu xi ideoloġija. 08/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju Ordinarju. Kappella Papali. 05/10/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 06/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet għall-Amażonja. Bażilika tal-Vatkan. 06/10/2019.

Thomas More u John Henry Newman. Xebħ u Kuntrasti.

San Ġorg Preca u l-Verġni Marija.

Aperuit Illis. Ittra Appostolika li biha il-Papa Franġisku waqqaf Jum il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-26 Ħadd matul is-Sena. Jum Dinji tal-Migranti. Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex. 03/10/2019.

Il-Papa f'Dar Santa Marta. Meta l-Kelma ta' Alla tmiss il-qalb, ikun hemm festa. 03/10/2019.

Il-Kanonizzazzjoni tal-Beatu John Henry Newman fit-13 ta' Ottubru 2019. Kumment minn Fr Geoffrey G. Attard.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt fil-ftuħ tax-Xahar Missjunarju. 01/10/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, f’Quddiesa għall-ġenituri li tilfu tarbija qabel it-twelid. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/10/2019.

Vidjo tal-Papa.  Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għax-Xahar Straordinarju tal-Missjoni. Ottubru 2019.

Newsletter mis-Soċjetà Patrisika Maltija. Ħarġa Nru 20. Ottubru 2019.

L-10 Katekeżi tal-Papa Franġisku Dwar l-Atti tal-Appostli. Filippu l-ġirja tal-Vanġelu f'toroq ġodda. 02/10/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Membri tal-Forzi Armati. 02/10/2019.

Omelija tal-Arcisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2019-2020. Konkatidral, Valletta. 01/10/2019.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof għal matul Ottubru 2019.

L-Intenzjoni tal-Papa għal Ottubru 2019. Biex in-nifs tal-Ispirtu s-Santu jnissel rebbiegħa missjunarja ġdida fil-Knisja.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kultura tat-tama tibda bil-kura taż-żgħar u l-anzjani. 30/09/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jgħaddi formalment l-Istitut Cini lill-Hospice. 29/09/2019.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus minn Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta’ erba’ sorijiet tal-Karità fil-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 29/09/2019.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fit-teħid tal-pussess tal-Bażilika tal-Lateran. 12/11/1978.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ewwel anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Istatwa tal-Madonna. Parroċċa Sacro Cuor, Sliema. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar mill-Forum tal-Għaqdiet. 28/09/2019.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-bidu tas-Sena Pastorali 2019-2020. 28/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors liż-Żgħażagħ. 07/09/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju. 26/09/2019.

Id-Disa' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Stiefnu mimli bl-Ispirtu s-Santu. 25/09/2019.

Ittri tal-Isqof Mario Grech lill-Edukaturi. 23/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 22/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors lis-Saċerdoti. 08/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 22/09/2019.

Fil-Laikos: paġna ġdida dwar il-Kardinal John Henry Newman fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni tiegħu li ser issir ft-13 ta' Ottubru 2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech, fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: L-Indipendenza ta’ Malta. 21/09/2019.

Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof għandu jkun qrib il-poplu t’Alla. 20/09/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura mill-Afrika lejn Ruma. 10/09/2019.

Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawli II, Slavorum Apostoli.  Tifkira ta' San Metodju u San Ċirillu. 02/06/1985.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2019.

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ministeru hu rigal, mhux impjieg jew kuntratt tax-xogħol. 19/09/2019.

It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Il-kriterji ta' Gamaljel. 18/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Talba tal-Papa għall-Ħaddiema. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mozambique. Omelija fl-Istadju Zimpeto. 06/09/2019.

Il-ħniena hi att ta' ġustizzja. Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 17/09/2019.

Nitolbu għall-politiċi.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 16/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Vitorja. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 15/09/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Afrika. Udjenza Ġenerali. 11/09/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f’Quddiesa għas-sewwieqa tal-muturi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu.15/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa ta’ St Patrick’s fil-Belġju. 15/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 15/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Redemptoris Mater. L-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Mqaddsa Marija fil-ħajja tal-Knisja. Pellegrina fid-Dinja,. 25/03/1987.

Missier iż-Żgħażagħ.  Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-100 anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Bosco. 31/01/1988.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta. 12/09/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt ċelebrazzjoni mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. 11/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi matul irtir għas-saċerdoti. Ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida. 10/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Omelija tal-Papa f'Port Louis. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Omelija tal-Papa f'Antananarivo. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagacar. Messaġġ tal-Papa waqt Angelus. 08/09/2019.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lil grupp ta’ żgħażagħ li se jmorru Gwatemala. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 07/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal għall-Okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. Knisja Arċipretali tal-Mellieħa. 07/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. It-Twelid tal-Madonna, Solennità. 07/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mozambique. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 05/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 01/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 01/09/2019.

Il-Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini għal Settembru 2019.

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi fid-Djoċesi ta' Għawdex. Settembru 2019.

It-Triq. Fuljett mill-Grupp ta' Talb fost il-Ħaddiema. Settembru 2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2019.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Settembru 2019.

Fittex aktar ...