LAIKOS

Aħbarijiet                  Avviżi

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IRRISKJAW U IMXU!

"Tikkuntentawx ruħkom bil-pass prudenti ta’ min jintefa’ fuq wara nett tar-ringiela. Hemm bżonn tal-kuraġġ biex tirriskjaw u toqomsu ’l quddiem, qabża kuraġġjuża u bla biża’ biex toħolmu u bħal Ġesù twettqu s-Saltna ta’ Alla, u tħabirku għal umanità iktar fraterna. Għandna bżonn tal-fraternità: irriskjaw u imxu!"

Ara d-diskors tal-Papa liż-Żgħażagħ Taljani ...

 

PAWLU VI: IL-PAPA MONTINI

Fid-dawl tal-kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI fl-14 ta' Ottubru li ġej, u fi sforz biex insiru nafu iżjed mill-qrib il-figura u t-tagħlim tiegħu .... fil-Laikos sensiela ta' sitt programmi awdjo dwar dan il-Papa kbir ta' żmienna ...

 

NEĦTIEĠU LIL KRISTU

Huwa fatt li ħafna minn dawk li qed iġarrbu l-baħħ spiritwali huma nies tal-Knisja – dawk li jqisu lilhom infushom dixxipli ta’ Kristu!

L-ittra pastorali tal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech  ...

 

L-Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' Massimiljanu Marija Kolbe ...

Il-festa tkun imfakkra fl-14 ta' Awwissu.

Ara filmat dwar il-ħajja tal-Qaddis Martri

 

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA U L-PIENA KAPITALI

Fl-Udjenza mogħtija fil-11 ta’ Mejju 2018 lill-Prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, il-Q.T. il-Papa Franġisku approva din il-verżjoni ġdida tan-numru 2267 tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, u ordna li tinqaleb fil-bosta ilsna u tiddaħħal fl-edizzjonijiet kollha tal-imsemmi Katekiżmu:

Ara t-test il-ġdid ta' paragrafu 2267 tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika ...

Mill-Maġisteru tal-Papa Franġisku

   

 

 

 

DOMANDI LI NIRĊIEVU

Minn żmien għal żmien jaslulna xi domandi mill-qarrejja tal-Laikos. Wara li nikkonsultaw ma' persuni esperti fil-materja tad-domanda nippublikaw it-tweġiba, bla ma nuru l-identità tal-persuna li għamlet id-domanda. Hekk it-tweġiba, li tista tkun ta' interess ġenerali, igawdu minnha wkoll persuni oħra.

Fittex hawn ...

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...