Mill-Papa                 Mill-Isqfijiet                 Aħbarijiet                  Avviżi                  Librerija

 

   

 

 
 

 

IL-PAĠNI EWLENIN TAL-LAIKOS

 

IL-QUDDIESA QARI ETC

 

IL-BREVJAR KULJUM

 

IL-BIBBJA ONLINE

 

ĠABRA TA' TALB

 

IT-TAGĦLIM TAL-PAPIET

 

L-ISQFIJIET MALTIN

 

PRO-LIFE CHANNEL

Idħol fil-Life Channel tal-Laikos ...

IT-TAGĦLIM TA' SAN ĠWANNI PAWLU II BIL-MALTI

 

ŻIDIET RIĊENTI

Matul it-28 sena tal-pontifikat tiegħu, il-Papa Ġwanni Pawlu II kien jagħti katekeżi kull nhar ta' Erbgħa, li fihom tratta għadd kbir ta' temi, fosthom dwar Ġesù Kristu, l-Ispirtu s-Santu, il-Verġni Marija, l-Anġli, id-Dnub, in-Novissmi, il-Ħolqien, kif ukoll dwar il-famuża Teoloġija tal-Ġisem.

Mijiet minn dawn id-diskorsi tiegħu tista' ssibhom bil-Malti fil-Laikos. Oħrajn għadhom qegħdin jiġu tradotti. Bħalissa qed jinġiebu għall-Malti 137 katekeżi dwar il-Knisja, li 69 minnhdiġà huma lesti.

Fittex fit-teżor ta' tagħlim ta' San Ġwanni Pawlu II ...

 

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-Kelma ta' Alla mhix ideoloġija. 17/01/2019.


Redemptionis Donum. Eżortazzjoni Appostlika tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi kollha dwar il-Konsagrazzjoni tagħhom fid-dawl tal-Misteru tal-Fidwa. 25/03/1984.


Abba, Missier.  Il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 16/01/2019.


Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Għandek tfittex il-ġustizzja u l-ġustizzja biss. 18-25 ta' Jannar 2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kriterju tan-nisrani huwa l-konkretezza. 15/01/2019.


It-tagħlima li l-Martri ta' dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Għargħur. 13/01/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus. Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 13/01/2019.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 13/01/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Rotunda tax-Xewkija. 13/01/2019.


Diskors ta' Awguri għas-Sena l-ġdida mill-Isqof Mario Grech lill-Kleru tad-Djoċesi ta' Għawdex.  Seminarju Maġġuri. 12/01/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju fil-Laboratorju tal-Paċi. Ħal Far. 12/01/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-Ispirtu tad-dinja li jifred negħlbuh bil-fidi. 11/01/2019.


Ħabbtu u jiftħulkom. Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna.  Udjenza Ġenerali. 09/01/2019.


Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar is-salvataġġ u r-rilokazzjoni tal-immigranti. 09/01/2019.


Il-ferħ u l-entużjażmu taż-żgħażagħ missjunarji. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 09/01/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-indifferenza hija l-maqlub tal-imħabba. 08/01/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku fil-Vatikan. Sala Regia. 07/01/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-kriterju tan-nisrani huwa l-konkretezza. 07/01/2019.


Intervista lill-Isqof Mario Grech mir-Radju Vatikan dwar is-sitwazzjoni tal-immigranti li jivjaġġaw fil-Mediterran. 07/01/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2019.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 06/01/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-20 anniversarju tal-Episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D'Erico. 06/01/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Kandidaturi ta' erba' Seminaristi għas-Saċerdozju. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 06/01/2019.


L-Arċisqof Charles J. Scicluna fuq il-vapur li fuqu maqbuda l-immigranti. 05/01/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana. 21/12/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-koppji li żżewġu matul l-2018. Konkatidral ta' San Ġwann. 05/01/2019.


Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-pussess ta' Patri Renald Lofreda OC bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Balluta. 05/01/2019.


It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 02/01/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita ta' Marija Santissma Omm Alla. 01/01/2019.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennita tal-Imqaddsa Marija Omm Alla. Bażilika tal-Vatikan. 01/01/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Ġorg. Il-Belt Victoria. 01/01/2019.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2019.


Il-Fehma tal-Papa Franġsiku għat-talb matul Jannar 2019. Għaż-żgħażagħ, speċjalment fl-Amerika Latina ... 01/01/2019.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

TIXTIEQ TKUN PARTI MIT-TIM TAL-LAIKOS?

Tixtieq tgħinna nkomplu nwasslu l-messaġġ tal-Evanġelju? Iktbilna u għidilna kif tista' tgħin.

lajci@maltadiocese.org

IL-FIDI TRID TKUN L-EWWEL MGĦODDIJA, IMBAGĦAD STUDJATA

 

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAL JANNAR

"Intom qed titolbu mill-Knisja l-fidi għal uliedkom, u llum huma se jirċievu l-Ispirtu s-Santu, u d-don tal-fidi kull wieħed u waħda fil-qalb tiegħu, fir-ruħ tiegħu. Imma din il-fidi mbagħad trid tiżviluppa, trid tikber. Iva, hemm min forsi jgħidli: 'Iva, iva, iridu jistudjawha…'. Iva, meta jmorru għall-katekiżmu se jistudjawha tajjeb il-fidi, jitgħallmu d-duttrina. Imma qabel ma tiġi studjata, il-fidi tiġi mgħoddija, u din hi ħidma li tmiss lilkom."

Ara l-Omelija tal-Papa. 13/01/2019 ...

 

Biex iż-żgħażagħ, speċjalment fl-Amerika Latina, jimxu fuq l-eżempju ta’ Marija u jwieġbu għas-sejħa tal-Mulej biex iwasslu l-ferħ tal-Vanġelu lid-dinja ...

ĠIMGĦA TA' TALB GĦALL-GĦAQDA FOST L-INSARA 2019

 

IL-PAPA LILL-KORP DIPLOMATIKU

“Għandek tfittex il-ġustizzja, u l-ġustizzja biss”

Il-Ġimgħa 18 ta' Jannar 2019 tibda l-ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara fejn qed nitolbu, flimkien ma’ Nsara minn Knejjes oħra, biex jingħelbu il-firdiet kbar ta’ bejnietna.

It-tema ta’ din is-sena li kienet magħżula mill-Insara ta’ Knejjes differenti ġewwa l-Indonesja hi “Għandek tfittex il-ġustizzja, u l-ġustizzja biss”. Il-Knejjes Ins/ara f'pajjiżna ġew mitluba jħejju t-tema u l-materjal għas-sena d-dieħla.

Ara aktar dettalji ...

 

Il-politiku tajjeb m’għandhux jokkupa spazji imma jniedi proċessi; hu msejjaħ biex jara li l-għaqda tegħleb il-kunflitt ...

IL-PAPA GĦAR-RUMANIJA

 

JUM DINJI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGH

 

IS-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGH

Il-Vatikan ħabbar li l-Papa Franġisku se jagħmel żjara ta’ tlett ijiem fir-Rumanija fl-aħħar ġimgħa ta’ Mejju ...

 

IL-LOGO TAL-JDŻ

2019

 

PANAMA 2019

Is-Salib li jġorru ż-żgħażagħ, Marija nkurunata mill-ħames kontinenti, il-Panama u l-kanal famuż tagħha.

It-tifsira tal-logo ...

 

Il-preżenza taż-żgħażagħ kienet aspett ġdid: permezz tagħhom dewa fis-Sinodu l-leħen ta’ ġenerazzjoni sħiħa. Ara d-dokument ...

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

 

Inħeles minn Ġewwa - SJAF

 

Katekeżi għat-Tfal

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Direttorju Ekkleżjastiku tad-Djoċesijiet

Direttorju Segretarjat Djakonija

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...