LAIKOS

  

Mill-Papa                 Mill-Isqfijiet                 Aħbarijiet                  Avviżi                  Librerija

 

   

 

 
 

 

IL-PAĠNI EWLENIN TAL-LAIKOS

 

IL-QUDDIESA QARI ETC

 

IL-BREVJAR KULJUM

 

IL-BIBBJA ONLINE

 

ĠABRA TA' TALB

 

IT-TAGĦLIM TAL-PAPIET

 

L-ISQFIJIET MALTIN

 

MOVIES GĦALL-MILIED

Idħol fil-Laikos Christmas Channel ...

IX-XHIEDA TA' JENNIFER U JEFF

 

ŻIDIET RIĊENTI

Ix-xhieda tal-koppja, Jennifer u Jeff fi tmiem il-Mixja għall-Ħajja organizzata minn Life Network Malta fil-Belt Valletta nhar il-Ħadd 9 ta' Diċembru 2018. 

Ara filmat

 

Tista' tara aktar filmati favur il-Ħajja fil-Life Channel tal-Laikos ...

 

 

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 16/12/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa organizzata mill-GRUFAN.  Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 15/12/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għal żmien il-Milied. 13/12/2018.


It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Talba li ssir b'fiduċja. Udjenza Ġenerali. 12/12/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Inħallu lil Alla jfarraġna. 11/12/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa organizzatra minn Life Network Foundation. Knisja ta' Sant' Antnin, Birkirkara. 11/12/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Inħejju ruħna għall-Milied bil-kuraġġ li ttina l-fidi. 10/12/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa lill-istudenti fil-ftuħ tal-kampanja, Milied Flimkien. 10/12/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tieni Ħadd tal-Avvent. 09/12/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.  Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 08/12/2018.


Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata Kunċizzjoni l-Verġni Marija. Pjazza di Spagna. 08/12/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Kunċizzjoni, Il-Qala. 08/12/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni l-Verġni Marija. 08/12/2018.


Omelija tal-Kanunku George J. Frendo fis-Solennità tal-Kunċizzjoni. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Valletta. 08/12/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Patrijiet Konventwali, Il-Belt Victoria. 07/12/2018.


Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-kunċert b'risq id-Dar tal-Providenza. 07/12/2018.


Aktar katekeżijiet mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Sena 1993.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-Mulej hu l-blata li għandna nibnu fuqha. 06/12/2018.


Il-Lajċi fil-Knisja. minn kollaborazzjoni għal korresponsabbiltà. Diskors tal-Papa Benedittu XVI. 26/05/2009.


L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku minn sensiela ġdida dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 05/12/2018.


Test tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar l-Avvent.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Infittxu l-paċi tal-qalb. 04/12/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa mal-Vittmi tal-vjolenza domestika. Dar Qalb ta' Ġesù, Santa Venera. 03/11/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta.  L-Avvent m'għandux jieħu bixra mondana. 03/12/2018.


Avvent ma' Marija. Ħsieb Marjan għal kull jum ta' Avvent biex ngħixu l-istennija tagħna ma' dik ta' Marija.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 02/12/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis fil-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 02/12/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Akkolitat lis-seminarista Mario Mercieca, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 01/12/2018.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru ta' Għawdex fil-bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Victoria. 01/12/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa ta' radd il-ħajr f'għeluq il-150 sena mill-miġja tas-Sorijiet tal-Karità f'Malta. 01/12/2018.


Programm ta' Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2018.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

SAN ĠWANNI PAWLU II

Avvent ifisser “miġja”.  Mela jmissna nistaqsu lilna nfusna: min hu li se jiġi? U għal min se jiġi?

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ ...

IT-TIELET ĦADD TAL-AVVENT

 

NGĦIXU L-AVVENT MA' MARIJA

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR L-AVVENT

L-Avvent huwa ż-żmien mogħti lilna biex nilqgħu lill-Mulej li jiġi jiltaqa’ magħna, Ara paġna ta' riżorsi pastorali li jgħinnuna f'dan iż-żmien ...

 

 

F'kull ġurnata tal-Avvent, din il-paġna se toffri ħsieb qasir bl-iskop li ngħixu l-istennija tagħna ma' ta' Marija: l-ewlenija li stenniet lill-Mulej li ġej ...

   

Erba' katekeżijiet dwar l-Avvent li kien għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu II fl-Udjenzi Ġenerali tiegħu fl-1978 ...

GĦALLIMNA NITOLBU

 

IL-FEHMA TAL-PAPA - DIĊEMBRU

 

INĦEJJU GĦALL-MILIED

Għallimna nitolbu. Waqt l-Udjenza Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa, il-Papa Franġisku jibda ċiklu ta’ katekeżi fuq il-“Missierna”.

 

Biex il-persuni li huma involuti fit-tixrid tal-fidi jsibu fid-djalogu tagħhom mal-kultura l-lingwaġġ li jgħodd għall-kundizzjonijiet taż-żminijiet tal-lum ...

   

B'għajnuna ghal dawk li jixtieq jibdew iħejju għall-Milied ġbarna għadd ta riżorsi pastorali li jistgħu jintużaw ...

IS-SINODU TAŻ-ŻGĦAŻAGH

 

IL-BREVJAR TA' DIĊEMBRU

 

Il-lajċi fil-Knisja

Il-preżenza taż-żgħażagħ kienet aspett ġdid: permezz tagħhom dewa fis-Sinodu l-leħen ta’ ġenerazzjoni sħiħa. Ara d-dokument ...

 

It-talb tal-Liturġija tas-Sigħat għal Diċembru miġbura f'dokument wieħed (pdf) b'links fl-ewwel paġna għal jum li tinħtieġ ...

 

Il-Papa Benedittu XVI fl-2009: il-lajċi li jkunu tassew korresponsabbli  mal-kleru fil-ħajja tal-Knisja ... 

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

 

Inħeles minn Ġewwa - SJAF

 

Katekeżi għat-Tfal

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Direttorju Ekkleżjastiku tad-Djoċesijiet

Direttorju Segretarjat Djakonija

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...