Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ...

 LTV 

  VOD 

 AOD 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Mejju 2022

San Ġustinu, filosfu u martri. Katekeżi  tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 21/03/2007.

Il-ħarsien tal-ambjent. X'qalilna l-Papa Franġisku f'Malta u f'Għawdex. It-tielet minn sensiela ta' disa' vidjos minn Daniel Borg. 27/05/2022.

Ferħ li ma jeħodhulna ħadd. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2022.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fit-Tifkira ta’ Karmni Grima. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 25/05/2022.

Koħelet: il-lejl inċert tas-sens u tal-ħwejjeġ tal-ħajja. Il-11-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 25/05/2022.

Għajnuna tal-Insara. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Knisja ta’ St Patrick’s, Sliema. 24/05/2022.

Il-ħbiberija ma’ Ġesù tilliberak. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju, f’Tal-Virtù, Rabat. 24/05/2022.

L-Ispirtu tal-Verità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/05/2022.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma għas-6 Ħadd tal-Għid. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/05/2022.

Sant' Anton tad-Deżert.  Vita Antonii. Il-Ħajja ta' Sant' Anton Abbati minn Sant' Atanasju.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 22/05/2022.

Alla jgħammar fina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tal-Għid u l-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia. Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 22/05/2022.

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti: Ħsieb mill-Isqof Joe Galea Curmi fis-6 Ħadd tal-Għid. 21/05/2022. vidjo

San Beda l-Venerabbli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 18/02/2009.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Gabriel Vella. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/05/2022.

Il-Ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. X'qalilna il-Papa Franġisku f'Malta. Introduzzjoni. Daniel Borg.

Il-kmandament tal-imħabba. Mejju 2022: Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/05/2022.

Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 18/05/2022.

Għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-okkażżjoni tal-500 sena mill-Konverżjoni ta’ Sant’Injazju. Kulleġġ Sant’Injazju, Qormi.18/05/2022.

San Leonardu Murialdo u San Ġużepp Benedittu Cottolengo. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/04/2010.

Is-saċerdozju hu li tingħaqad mal-offerta ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 17/05/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pussess ta’ Dun Anton Refalo bħala Kappillan tal-Munxar. Pjazza tal-Munxar. 15/05/2022.

Inħarsu kelmtu għax inħobbuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/05/2022.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tal-Għid immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 15/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru, 15/05/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u kanonizzazzjoni ta' Beati. Pjazza San Pietru. 15/05/2022.

Minn xiex nintgħarfu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/05/2022.

Ilqgħu lil uliedkom bħalma jilqagħhom Alla l-Missier li ħalaqhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 15/05/2022.

Dixxiplu u Żmien.  Żewġ kelmiet oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Min kienet Karmni Grima. 1838 - 1932. Kitba u preżentazzjoni bis-slides pptx

L-imħabba. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2022. vidjo

Titilfux il-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ordinazzjoni saċerdotali ta’ tliet saċerdoti ġodda. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 13/05/2022.

Biex qalbna ma titħawwadx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Madonna ta’ Fatima. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2022.

Nixbhu lil Ġesù Kristu qaddej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-60 sena tas-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS). Knisja Parrokkjali San Publju, Floriana.12/05/2022.

Santa Ġuljana ta’ Norwich. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/12/2010.

San Ġermanu ta’ Kostantinopli. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/04/2009.

Ġesù hu l-ewwel appostlu, il-mibgħut tal-Missier biex jurina l-qalb ta’ Alla li hu missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2022.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-II Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. 2022.

Ġuditta. Żagħżugħa ammirevoli, xjuħija ġeneruża. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Pjazza San Pietru. 11/05/2022.

Il-paċi li jagħtina l-Mulej minn issa hi t-togħma tal-ġenna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/05/2022.

Il-bżonn tal-manswetudni fil-familji u fis-soċjetà tagħna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Ġorġ Preca. L-Awditorjum tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Saċerdot. Knisja tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

Ftit ħin ma' San Ġorġ Preca nhar il-festa tiegħu. 09/05/2022. vidjo

L-għożża tas-sabiħ li ġej mill-imgħoddi, il-ħarsa lejn il-futur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tal-Għid u l-ħatra ta’ żewġ kanonċi ġodda. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 08/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-4 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/05/2022.

Għożża, Protezzjoni u Gwida. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Seminarju tal-Virtù, Rabat. 08/05/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Ħniena (Merċedarjani) 07/05/2022.

Lectio Divina għar-raba' Ħadd tal-Għid. Dun Gerard Buhagiar. Santawarju tal-Madonna ta' Pinu. 07/05/2022. vidjo

Ix-xbieha tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba' Ħadd tal-Għid. 07/05/2022. vidjo

Il-Parlament għandu d-dover jagħti liġijiet li jkunu espressjoni tar‑raġuni, l‑ordni u l‑ġid komuni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ftuħ tal-Parlament. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 0705/2022.

Imsejħin nibnu l-familja umana. Messaġġ tal-Papa Franġisku għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. 08/05/2022.

Ma ġġibx ħlief barka. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2022.

Inħeġġiġkom tersqu lejn il-mejda li ħejja Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2022.

Elgħażar, il-koerenza tal-fidi, wirt tal-ġieħ. It-8 katekeżi fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 04/05/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Filippu u San Ġakbu, Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2022.

San Atanasju ta’ Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 20/06/2007.

L-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2022.

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tal-Għid immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/05/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 01/05/2022.

Insiru mexxejja kbar bħal San Publiju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 01/05/2022.

Trasformazzjoni bl-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Sta Venera. 01/05/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2022.

Matul Mejju 2022 nitolbu mal-Papa biex f’Marija ż-żgħażagħ jagħrfu t-triq tas-smigħ, dixxerniment għaqli, u kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi. 01/05/2022.

 

Fittex aktar ...