LAIKOS

Aħbarijiet                  Avviżi

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KUMMENT

Inti taqbel mal-abort? Temmen li l-abort huwa dritt tal-mara li jagħmilha ħielsa? Fr John jista' jifhmek.  Ara l-filmat

Ara aktar dwar temi oħra...

 

Klikkja fuq l-istampa

 

L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi

Is-santa li saret apposta għal din l-okkażjoni minn John Martin Borg, turi lil Ġesù jaħsel riġlejn l-Appostlu Pietru.  Tfakkar mill-ewwel fi kliem Ġesù, "L-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed, u min hu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' qaddej." (Lq 22:26).

Il-pittura titfa dawl ukoll fuq il-motto tal-Episkopat ta' Mons. Joe Galea Curmi, "Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba."   Ara l-arma araldika tal-Isqof il-ġdid ...

L-Ordinazzjoni Episkopali ser issir fil-Katidral tal-Imdina nhar is-Sibt 4 ta' Awwissu 2018. Tibda fis-7.00 ta' filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden.

 

L-Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' Massimiljanu Marija Kolbe ...

Il-festa tkun imfakkra fl-14 ta' Awwissu.

Ara filmat dwar il-ħajja tal-Qaddis Martri

 

Mhux kontra l-Abort imma Favur il-Ħajja

 

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Mill-Maġisteru tal-Papa Franġisku

   

 

 

 

Nixtiequ nsaħħu t-tim tal-Laikos - kull tip ta' għajnuna hi apprezzata, minn traduzzjonijiet għal ittajpjar. Ikkuntattjana ...

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...