ŻIDIET RIĊENTI

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 16/07/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa b'suffraġju għall-Pulizija mejtin. Ċimiterju ta' Santa Marija, Xewkija. 15/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-Sena. 14/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali Kristu Re tar-Raħal Ġdid. 14/07/2019.

Il-proxxmu tiegħi min hu? Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 13/07/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Pulizija. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Intervista lill-Papa Franġisku mxandra fuq l-istazzjoni Messikan Televisa. 28/05/2019.

Omelija mill-Isqof Mario Grech lill-Forzi  Armati ta' Malta. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 09/07/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-anniversarju taż-żjara li kien għamel f'Lampedusa. 08/07/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. 07/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Kunvent Ulied il-Qalb ta' Ġesù. Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl. Rabat, 07/07/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Ġorġ Martri. Ħal Qormi. 30/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġuisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena. 30/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Festa ta' San Nikola. Siġġiewi. 30/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-ġuf. Santwarju Ta' Pinu. Għarb. 30/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-quddiesa tal-175 tal-Appostolat tat-Talb. Knisja ta' San Alwiġi, Birkirkara. 29/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità Ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 29/06/2019.

Vos Estis. Ittra Appostolika f'forma ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku b'regoli ġodda dwar l-Abbużi Sesswali. 07/05/2019.

Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qalb ta' Ġesu. Fontana. 28/06/2019.

Festi nsara jew pagani? Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 28/06/2019.

Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 26/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Gradwazzjoni organizzata minn Caritas f'San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 26/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. S cicluna fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann Battista. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 24/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista. Xewkija. 24/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Parrokkjali, Rabat. 23/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Casalbertone, Ruma. 23/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 23/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fs-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 23/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 22/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa ta' San Josemaria Escriva. Kappella tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara. 21/06/2019.

Il-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ jiddisklutu l-Eżortazzjoni Christus Vivit. Rapporti minn Ruma. 20/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Camerino. 16/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Foqra mfakkar fis-17 ta' Novembru 2019. 13/06/2019.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2019. 09/06/2019.

It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udenza Ġenerali. 19/06/2019.

Omelija tal-Isqof mario Grech lis-Seminaristi, Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù, Victoria. 18/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Camerino. 16/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati. Il-Wardija. 15/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea plenarja tal-Isqfijiet tal-Polonja. Walbrzych. 14/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt l-Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/06/2019.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 12/06/2019.

Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta' Għemmaws. Taħdita mill-Isqof Johannes Bonny lill-Operaturi Pastorali lajċi. 11/06/2019.

EDITORJAL: X'għamel, ġie u u reġa' mar? Marija Omm il-Knisja. 10/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku qabel ir-Regina Coeli. Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Għid il-Ħamis. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 09/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Moviment tat-Tiġdid Kariżmatiku Charis. 08/06/2019.

Il-Kultura tal-Abbużi Sesswali fuq it-Tfal. Konferenza mid-Djoċesi ta' Għawdex. 07/06/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jagħti l-Ittra Pastorali ta' Għid il-Ħamsin. 07/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa b'suffraġju għall-Vittmi tas-Sette Giugno. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 07/06/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ tiegħu fir-Rumanija. Udjenza Ġenerali. 05/06/2019.

Affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna. Omelija tal-Isqof Mario Grech. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 05/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Ġudikanti Panamerikani. 04/06/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mir-Rumanija lura lejn Ruma. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant' Antnin. Għajnsielem. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija.  Laqgħa mal-Komunità Rom. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' seba' Martri. 02/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess tal-Kappillan Dun Josef Mifsud. Siġġiewi. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Diskors qabel it-Talba tar-Regina Coeli. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeuq il-Kwaranturi fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fis-Santwarju ta' Sumuleu-Ciuc. 01/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali f'Baħar iċ-Ċagħaq. 01/06/2019.

Ċiviltà ta' mħabba u rispett. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 01/06//2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Pulizija. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb. 01/06/2019.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani mill-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 01/06/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2019.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

 Segwi il-Laikos TV ...

 

     

Joe Fenech

   

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

PAĠNI EWLENIN

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet


Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika

Kalendarju Universalis


DIRETTORJI

Direttorju Ekkleżjastiku 

Direttorju Djakonija 

 


DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Ammen. Parroċċa Żebbuġ Għawdex

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika

Il-Paċi Magħkom. MUSEUM

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' Talb fost il-Ħaddiema

 

EDITORJAL ...


MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra


AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku


KUNTATT: telefon u email