LAIKOS

  

Mill-Papa                 Mill-Isqfijiet                 Aħbarijiet                  Avviżi

 

   

 

MIS-SINODU DWAR IŻ-ŻGĦAŻAGĦ

 

 

IL-PAĠNI EWLENIN TAL-LAIKOS

 

IL-QUDDIESA QARI ETC

 

IL-BREVJAR KULJUM

 

IL-BIBBJA ONLINE

 

ĠABRA TA' TALB

 

IT-TAGĦLIM TAL-PAPIET

 

L-ISQFIJIET MALTIN

 

 TV - VIDJO - AWDJO  

JUM IL-MISSJONI.  IL-ĦADD 21 TA' OTTUBRU 2018

 

ŻIDIET RIĊENTI

Flimkien maż-Żgħażagħ inwasslu l-Evanġelju lil kulħadd.

Kull raġel u mara huma missjoni, u għalhekk jinsabu hawn fl-art ... L-entużjażmu taż-żgħażagħ hu sostenn u tama għal min qed joqrob lejn it-tmiem tal-vjaġġ tiegħu fuq l-art ...  Xejnu l-fruntieri, eliminaw id-distanzi u naqqsu d-differenzi ...

Ara l-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Missjoni 2018 ...

 

NITOLBU R-RUŻARJU KULJUM ...

- Nitolbu lill-Verġni Marija u lill-Arkanġlu San Mikiel biex iħarsu l-Knisja mix-xitan li qed jipprova jifred il-komunità nisranija -

IL-PAPA FRANĠISKU

 

IL-PAPA MONTINI

 

HUMANAE  VITAE

Francis, The Pope from the New World. Vidjo dokumentarju dwar il-ħajja, il-personalità u l-fidi straordinarja tal-Papa Franġisku ...

 

Il-Kanonizzazzjoni ta' Pawlu VI

Ara filmat qasir dwar ħajtu ...

Aspetti diversi ta' Pawlu VI, vidjos ...

U programmi awdjo ...

 

Għall-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI fl-14 ta’ Ottubru 2018, l-Enċiklika dwar il-ħajja umana, issa wkoll moqrija bil-Malti ...

SINODU TAL-ISQFIJIET

 

L-ARĊISQOF ROMERO

 

RUŻARJU KULJUM F'OTTUBRU

Iż-Żgħażagħ, il-Fidu u d-Dixxerniment Vokazzjonali.  Din hija t-tema tas-Sinodu tal-Isqfijiet li ser isir f'Ruma matul Ottubru 2018. Ara aktar dettalji ...

 

Il-kummenti ta' Patri Dionisju Mintoff ofm dwar l-Arċisqof Oscar Romero fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tiegħu fl-14 ta' Ottubru 2018 ...

 

Il-Papa Franġisku stieden lill-insara sabiex matul Ottubru, jitolbu kuljum ir-Rużarju biex il-Verġni Marija tħares il-Knisja mill-attakki tax-xitan ...

IL-FEHMA TAL-PAPA -  OTTUBRU

 

35 SENA ĦIDMA FIL-PAKISTANI

 

PROGRAMMI AWDJO

Biex ir-reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa, jitħeġġu jkunu preżenti qalb il-fqar, l-emarġinati u dawk li m'għandhomx vuċi fis-soċjetà ....

 

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Missjoni 2018, Sr Frances Farrugia OP titkellem dwar il-ħidma missjunarja tas-Sorijiet Dumnikani fil-Pakistan u sehem ukoll tal-lajċi ...

 

 

 

INĦELES MINN ĠEWWA

Sensiela ta' artikli bit-tema: Inħeles Minn Ġewwa. Għodda biex tgħin lilek innifsek meta jkaxkruk sentimenti tqal. Publikati mill-Fondazzjoni St Jeanne Antide ...

 

TIXTIEQ TKUN PARTI

MIT-TIM TAL-LAIKOS?

Nixtiequ nkomplu nsaħħu t-tim tal-Laikos. Ħafna mix-xogħol jista' jsir mid-dar:  typing, proof-reading, traduzzjoni, filming u video-editing, xogħol fuq  il-website, kitba u tant oħrajn. Fuq kollox għandna bżonn ħafna talb.

Jekk tixtieq tgħinna, ikbilna fuq: lajċi@maltadiocese.org.

Grazzi.

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Direttorju Ekkleżjastiku tad-Djoċesijiet

Direttorju Segretarjat Djakonija

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...