L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

L-Isqof Charles J. Scicluna li rringrazzja lil Mgr Pawlu Cremona tal-ħidma li wettaq.

Messaġġ tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP waqt il-quddiesa fil-festa. Ta’ Kristu Sultan.

L-Arċisqof Pawlu Cremona u l-Kardinal Prospero Grech mal-Papa Franġisku.

 

Jekk il-platti jtiru ħalluhom.  Imma qatt tħallu jum jgħaddi mingħajr ma tagħmlu paċi!

Mill-Ħadd, 30 ta’ Novembru 2014, bidu tal-Avvent Imqaddes u ta’ Sena Liturġika ġdida, tista’ ssib fil-Laikos il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum. Issibu wkoll verżjoni għall-mobile.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Novembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Għandna Alla li Jemmen Fina

 

 

"Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, ... "

Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B - 30/11/2014

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


L-Isqof Charles J. Scicluna lid-Djakni ġodda ...

"Tibżgħux mill-pjagi ta’ Ġesù. ... 

Kunu l-balzmu tal-Knisja."  

Il-Ħadd 9 ta’ Novembru 2014:  Erbgħa seminaristi u patri Kapuċċin ġew ordnati djakni minn Mons. Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, waqt quddiesa li ġiet iċċelebrata fil-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 

 

"Il-kumplimentarjetà bejn ir-ragel u l-mara

hija l-bażi taż-żwieġ u tal-familja"

Meta, f’dan il-kuntest, nitkellmu dwar il-kumplimentarjetà bejn il-mara u r-raġel ma rridux inwaħħdu dan it-terminu mal-idea sempliċistika li r-rwoli kollha u r-relazzjonijiet taż-żewġ sessi huma magħluqin f’mudell wieħed u statiku.  Il-kumplimentarjetà għandha bosta forom għax dak li kull raġel u mara jikkontribwixxu fiż-żwieġ u fl-edukazzjoni tal-ulied hu l-pakkett tal-personalità individwali tagħhom.  Ir-rikkezza personali, il-kariżma personali u l-kumplimentarjetà għalhekk tinbidel f’rikkezza kbira.  U dan mhux biss hu tajjeb imma wkoll sabiħ.

 

Il-Liturġija tas-Sigħat fuq il-Laikos …

Matul l-aħħar snin permezz ta’ dan is-sit wassalna taqsimiet prinċipali mill-Liturġija tas-Sigħat. Sallum dawn huma l-Lawdi, l-Għasar u l-Kompieta.  Imma mill-bidu tal-Avvent, li huwa wkoll il-bidu ta’ Sena Liturġika ġdida, aħna se nibdew inwasslu t-test kollu tal-Liturġija tas-Sigħat, jum b’jum.  Għal aktar faċilità qed nipprovdu link permanenti fuq nett tal-kolonna li hemm fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. 

Tista’ tidħol għaliha ukoll minn hawn ...

Verżjoni għall-mobile ...

Taqsimiet ewlenin ...

  Il-Bibbja

  Il-Katekiżmu tal-Knisja

  Liturġija

  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

  Mill-Papa Franġisku

  Minn Papiet Oħra

  Mill-Konċilji Ekumeniċi

  Mill-Knisja f’Malta

  Talb u Devozjonijiet

  Arkivju tal-Laikos

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

  Blog

  Facebook

  Ħinijiet tal-Quddies

  Knejjes għall-Adorazzjoni

  Links ma’ siti oħraTadura jfisser li tħobb

Fuq l-eżempju tal-mara li fid-dar ta’ Xmun il-Fariżew tinżel taħsel riġlejn Ġesù bid-dmugħha, Dun Pawl Fenech jispjega kif dan kien ġest ta’ adorazzjoni u jgħid li, tadura jfisser tħobb, li tadura ħafna jfisser tħobb ħafna. Min iħobb u jadura, allura id-dnubiet tiegħu jinħafrulu.


Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►