Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ..

 LIVE  TVs u bosta videos ..

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Jannar 2022

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 16/01/2022.

San Tumas ta' Aquino (2). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/06/2010.

Preżenza li tagħmel differenza kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tieni Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 16/01/2022.

Qegħdin inħallu l-Mulej jgħallimna l-lingwaġġ tal-imħabba? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Martin, Baħrija. 16/01/2022.

Omelija tat-2 Ħadd matul is-sena mill-Isqof Anton Teuma. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 16/01/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li se jiżżewġu fl‑2022. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/01/2022.

San Tumas ta’ Aquino (1). Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/06/2010.

X'ma qalx il-Konċilju. Ktieb publikat minn Dun Ġużepp Pace fl-2002 fl-okkażjoni tal-40 sena mill-bidu ta' Vatikan II.

Afrate, l-“Għaref”. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 21/11/2007.

Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Inpoġġu f'mixja ta' karità qrib min qed ibati. Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 Jum Dinji tal-Marid ċelebrat fil-11 ta' Frar 2022.

Li kulħadd ikollu daru hu wkoll kontribut għad-dinjità tal-bniedem. Messaġġ mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna fil-konferenza stampa dwar it-twaqqif tal-Fondazzjoni għal Akkomodazzjoni Affordabbli. 14/01/2022.

Erbgħa min-nies ta’ fidi kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2022.

Ħsieb mill-Isqof Anton Teuma waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 13/01/2022.

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2022.

San Ġużepp, il-mastrudaxxa. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 12/01/2021.

Kellmu lill-Mulej dejjem; fil-ferħ u fin-niket. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2022.

Dun Mikiel Attard. Sensiela ta' programmi awdjo minn Francesco Pio Attard. Radju Marija 2022.

Il-qawwa ta’ Ġesù li tfejjaqna u teħlisna mix-Xitan. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkreditati mas-Santa Sede. Sala tal-Benedizzjonijiet. 10/01/2021.

Għallimna ninsġu stejjer u rakkmu. Talba għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-8 ta' Mejju 2022.

Nies ta’ qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 09/01/2022.

L-għaxqa tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 09/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej u l-Magħmudija ta' xi trabi. Kappella Sistina. 09/01/2022.

Il-magħmudija tal-ħniena tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Santwarju tal-Madonna ta’ Pompej, Marsaxlokk. 09/01/2022.

Il-paċenzja tagħmel l-imħabba konkreta. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li żżewġu fl-2020 u l-2021. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 08/01/2022.

Nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Diskors onlajn tal-awguri tas-sena l-ġdid mill-Isqof Anton Teuma lill-kleru, ir-reliġjużi u s-saċerdoti msefrin, 08/01/2022,

Rispett, kompassjoni u sensitività. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2022.

San Illarju ta’ Poitiers. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/10/2007.

San Girgor ta’ Nissa. II: Tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/09/2007.

San Girgor ta’ Nissa. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 29/08/2007.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2022.

Nitlobkom maħfra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/01/2022.

Il-Beata Angela ta’ Foligno. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/10/2010.

San Ġużepp, il-missier putattiv ta’ Ġesù. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 05/01/2022.

Diskors mill-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, dwar il-Mixja Sinodali. Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 04/01/20212.

Il-kelma bla għemil tkun vojta. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2022.

Is-Sena liturġika u l-kuluri wżati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2022.

Adorazzjonijiet Ewkaristiċi mmexxija mis-Superjur Joe Fenech matul Jannar 2022.

San Bażilju. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/07/2007.

San Bażilju. II: It-tagħlim. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 01/08/2007.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena. Pjazza San Pietru. 02/01/2022.

Festa tal-inklużjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Epifanija. Parroċċa Balzan. 02/01/2022.

Ersqu lejn il-Mulej għax hu jħenn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/01/2022,

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/02/2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2022.

Insebbħu u nfaħħru lil Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2022.

San Girgor Nazjanzenu. II: I-Tagħlim.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 22/08/2007.

San Girgor Nazjanzenu. I: Ħajtu u kitbietu.  Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali, 08/08/2007.

Lectio Divina tal-Epifanija mmexxija mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 01/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi 01/01/2022.

Mar-ragħajja fil-għar. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Pontifikal Solenni tal-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-55 Jum Dinji tal-Paċi. Djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet, edukazzjoni u xogħol: għodod biex tinbena paċi dejjiema.1 ta' Jannar 2022.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Jannar 2022. Nitolbu għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati. 01/01/2022.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2022.

 

Diċembru 2021

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Te Deum ta' Radd il-Ħajr għas-Sena li għaddiet. Bażilika ta' san Pietru. 31/12/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 31/12/2021.

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 31/12/2021.

Hawn aħna, Mulej, quddiemek. Bla nifs, wara mixja twila ta’ sena sħiħa. Talba tal-aħħar tas-Sena. Minn Don Tonino Bello.

Nimxu fid-dawl, nixhdu għad-dawl. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-seba’ jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2021.

L-għerf tal-anzjani tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/12/2021.

San Ġużepp, migrant ippersegwitat u kuraġġjuż. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 29/12/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-ħaddiema tal-Vatikan għall-bdil tal-awguri tal-Milied. 23/12/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana għall-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied. 23/12/2021.

Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Miżżewġin fl-okkażjoni tas-Sena "Familja Amoris Laetitia". 26/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Familja Mqadssa. Pjazza San Pietru. 26/12/2021.

Erba' xtieli li għandna nkabbru fil-familja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/12/2021.

Nitolbu lill-Familja Mqaddsa biex tiddefendi lil uliedna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 26/12/2021.

To whom shall we go? An article by Archbishop Charles J. Scicluna published in the Sunday Times of Malta. 26/12/2021.

Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. Pjazza San Pietru. 25/12/2021.

Imħabba li tagħmilna ħielsa u tagħtina ħajja ġdida. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 25/12/2021.

L-għażla li nilqgħuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta' San Pawl. 25/12/2021.

Ir-rivoluzzjoni tal-Milied. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Villa Rundle. Victoria. 25/12/2021.

Is-sinjali ta' bidu ġdid. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 24/12/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/12/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta' Ġesù. 24/12/2021.

Għasel ta’ ħlewwa u ħniena ssawwab fuq id-dinja. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Milied 2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2021. 24/12/2021.

Imbierek il-Mulej li jsalvana. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2021.

It-twelid ta' Ġesù. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 22/12/2021.

Il-Milied huwa festa ta’ ferħ mhux mil-lat soċjali biss iżda aktar fuq livell spiritwali. Angelo Xuereb. 22/12/2021.

Bieb miftuħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/12/2021.

L-Inkarnazzjoni. Produzzjoni awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp. 20/12/2021.

San Ġużepp u l-Milied. Kitba ta' Angelo Xuereb, 20/12/2021.

Bikri. Kelma oħra fil-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tar-Raba' Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 19/12/2021.

Meta l-ħeffa hi tajba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 19/12/2021.

F’dawn il-jiem nakkumpanjaw il-Mulej li ġej fostna.. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tar-4 Ħadd tal-Avvent. Kappella tal-Isptar Mater Dei, L-Imsida. 19/12/2021.

Id-dimostrazzjoni tal-Bambin tagħlaq 100 sena. Kitba ta' Robert Aloisio. 19/12/2021.

Sowing life-giving seeds. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 19/12/2021.

Lectio Divina għar-4 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 18/12/2021.

Ismijiet li għandhom tifsira kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fit-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/12/2021.

San Ġużepp bniedem tas-skiet. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. 15/12/2021.

L-Antifoni l-Kbar tal-Milied. Antifoni "O". Bejn is-17 u t-23 ta' Diċembru.

Il‑funzjonijiet reliġjużi li se jmexxi l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna fl‑okkażjoni tal‑Milied jibdew filgħaxija f’lejlet il‑Milied. 15/12/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Santa Luċija. Knisja ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Għawdex. 13/12/2021.

B'liema setgħa? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Santa Luċija, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/12/2021.

St George Preca and the Christmas spirit. Joe Galea. 13/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-3 Ħadd tal-Avvent. Pjazza San Pietru. 12/12/2021.

Liema hu l-ferħ tassew. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 12/12/2021.

Il-Mulej iġib il-ferħ f'ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-3 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/12/2021.

Żomm idejk miftuħa għall-faqar ta' min hu għatxan għall-ħniena t'Alla. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Louis bħala prepostu arċipriet tal-Parroċċa Sant' Elena, Birkirkara. 11/12/2021.

Lectio Divina għat-3 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 11/12/2021.

X'għandna nagħmlu? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa tal-Gruppi Familji Nsara fit-3 Ħadd tal-Avvent. Konkatidral ta’ San Ġwann. 11/12/2021.

Leħen il-ħabib hu l-leħen ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Loreto. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/12/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Konċepiment Immakulat tal-Beata Verġni Marija, Pjazza San Pietru. 08/12/2021.

Omelija mill-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, Qala. 08/12/2021.

Ngħożżu l-ġmiel. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni, Lija. 08/12/2021.

Ġużeppi: is-salvatur tas-Salvatur. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-għeluq tas-Sena Ġużeppina. Knisja ta’ Ġieżu, Rabat. 07/12/2021.

Ir-ragħaj man-nagħaġ fil-presepju hu xbieha tal-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta’ San Ambroġ, Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/12/2021.

.....

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Konferenza Stampa fit-Titjira lura mill-Greċja. 06/12/2021,

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors liż-Żgħażagħ. Ateni. 06/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara lir-Refuġjati. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Ateni. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Patrijarka Ieronymos. Ateni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors lill-Awtoritajiet, Is-Soċjetá Ċivili u l-Korp Diplomatiku. Ateni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, Reliġjużi, Seminaristi u Katekist. Atreni. 04/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors fil-laqgħa mas-Sinodu Mqaddes. Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Laqgħa ta' Talb Ekumeniku mal-Migranti. Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Nicosia. 03/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja, Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Djakni, Katekisti, Assoċjazzjonijiet u Movimenti Ekkleżjali. 02/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Diskors f'laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/12/2021.

.....

Fidi u Perseveranza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/12/2021.

Mid-deżert jasal messaġġ qawwi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-2 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/12/2021.

Sant’Ambroġ. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/10/2007.

Bejn Ġwanni l-Battista u Ġużeppi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa ta’ Għeluq is-Sena Ġużeppina. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 05/12/2021.

Mingħajr ġustizzja ma jkollniex paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-2 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-abbandunati, Wardija. 05/12/2021.

Omm beltna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Quddiesa f’Jum il-Familja. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 04/12/2021.

Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria. 04/12/2021.

Hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej. Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Diċembru 2021.

San Ġwann Damaxxenu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/05/2009.

San Kromazju ta’ Aquileia. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/12/2007.

San Ġużepp. Kummenti tal-Isqfijiet Maltin fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

Ġużeppi, raġel ġust u żewġ Marija. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 01/12/2021.

Inkunu ta’ spalla għal tant nies li għandhom bżonn. Messaġġ waqt żjara fl-uffiċini tal-Malta Community Chest Fund Foundation fil-Belt Valletta. 01/12/2021.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2021. Nitolbu għall-Katekisti. 01/12/2021.

 

Fittex aktar ...