Laikos

 

 

 

 

 

IL-BIBBJA

IL-QUDDIESA

IL-BREVJAR

NITOLBU

MILL-PAPA

MILL-ISQFIJIET

AĦBARIJIET

AVVIŻI

LIBRERIJA

 

 
 
 

Il-Laikos: aġġornat kuljum b'riżorsi pastorali ġodda ...

Idħol fil-Life Channel tal-Laikos ...

MILL-EŻORTAZZJONI TAL-PAPA ...

Hu jgħix! Hemm bżonn niftakruh spiss dan, għax inkella nirriskjaw li lil Ġesù Kristu narawh biss bħala eżempju tajjeb tal-passat, bħala tifkira, bħala xi ħadd li salvana elfejn sena ilu. Dan ma jkun jiswielna għal xejn, iħallina kif konna qabel, ma jeħlisniex.  Par 125. 

NOVENA TA' GĦID IL-ĦAMSIN

 

IL-PAPA DWAR IL-MISSIERNA

 

IL-QARI TAL-QUDDIESA

In-Nar; l-Ilma; ir-Riħ; iż-Żejt u d-Dilka;

is-Siġill; il-Fwieħa; id-Dell; il-Ħamiema; u

it-Tinda. Din is-sena in-novena tkun bejn

il-31 ta' Mejju u t-8 ta' Ġunju ...

 

Fl-Udjenzi Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa l-Papa Franġisku qed ikompli bil-Katekeżi dwar it-talba tal-Missierna. Tista' taqrhom bil-Malti minn hawn ...

 

Ara l-qari tal-Quddiesa tal-lum ...

Il-qari tal-Ħadd bil-Lingwa tas-Sinjali ...

Kalendarju Liturġiku ...

 

IL-FEĦMA TAL-PAPA GĦAL MEJJU

 

CHRISTUS VIVIT - KRISTU JGĦIX

 

KATINA TA' RUŻARJU MADWAR ID-DINJA

Biex il-Knisja fl-Afrika, permezz tal-impenn tal-membri tagħha, ikunu żerriegħa ta’ għaqda fost il-popli Afrikani u sinjal ta’ tama għal dan il-kontinent ...

 

L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku wara s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ. Ara sintesi uffiċjali tagħha bil-Malti u aktar tagħrif dwarha ...

 

Fit-28 ta' Ġunju, Festa tal-Qalb ta' Ġesù, ser ningħaqdu ma' aktar minn 100 pajjiż ieħor mid-dinja kollha biex nitolbu r-Rużarju għall-qdusija tas-Saċerdoti ...

               
Mgr Victor Grech Fr Mario Attard Fr Philip Cutajar Joe Fenech Angelo Xuereb George Calleja S.J.A.F.  

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet


Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis


DIRETTORJI

Direttorju Ekkleżjastiku 

Direttorju Djakonija 

 


DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Ammen. Parroċċa Żebbuġ Għawdex

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra


AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

 

 

KUNTATT: telefon u email ...