LAIKOS

  

Mill-Papa                 Mill-Isqfijiet                 Aħbarijiet                  Avviżi

 

   

 

 

 

 
 

 

IL-PAĠNI EWLENIN TAL-LAIKOS

 

IL-QUDDIESA QARI ETC

 

IL-BREVJAR KULJUM

 

IL-BIBBJA ONLINE

 

ĠABRA TA' TALB

 

IT-TAGĦLIM TAL-PAPIET

 

L-ISQFIJIET MALTIN

 

 TV - VIDJO - AWDJO  

IL-VJAĠĠ TAL-PAPA FIL-LITWANJA, IL-LATVJA U L-ESTONJA

 

ŻIDIET RIĊENTI

Il-Papa lill-ġurnalisti waqt it-titjira lejn il-Litwanja

Sa tkun esperjenza sabiħa!

"Huma tliet pajjiżi li jixxiebhu imma huma differenti, u sa tkun ħidma sabiħa, għall-attenzjoni tagħkom, taraw kemm ix-xebh u kemm id-differenzi. Għandhom storja komuni u anki differenti. U sa tkun esperjenza sabiħa!"

 

HUMANAE  VITAE

 

KATEKEŻI TA' ĠWANNI PAWLU II

 

IS-SIRJA U L-IRAQ

Għall-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI fl-14 ta’ Ottubru 2018, l-Enċiklika dwar il-ħajja umana, issa wkoll moqrija bil-Malti ...

 

Mijiet ta’ katekiżijiet dwar bosta temi li l-Papa San Ġwanni Pawlu II kien ta fl-Udjenzi Ġenerali li kien għamel matul is-27 sena tal-pontifikat tiegħu ...

 

Il-Papa Franġisku: "Hemm riskju li l-preżenza Nisranija tiġi eliminata preċiżament fid-dinja minn fejn id-dawl tal-Evanġelju nfirex madwar id-dinja" ...

L-ISKOLA SIEĦBA TAL-FAMILJA

 

IL-PAPA LILL-KAPUĊĊINI

 

MERĦBA, TALB U OSPITALITÀ

Il-Papa lill-Ġenituri. "Nistedinkom tikkultivaw u ssaħħu l-fiduċja tagħkom fl-iskola u l-għalliema."  ...

 

Kunu qrib ħafna tal-poplu .. bi stil sempliċi .. għinu lin-nies jirrikonċiljaw m'Alla ... warrbu l-ħafna mistoqsijiet u aħfrulhom dnubiethom biex isiru wlied Alla mill-ġdid ...

 

Il-Papa, "Ħafna nies li qegħdin ifittxu li jgħixu t-tenerezza, il-kompassjoni, il-ħniena u l-mod kif jilqagħna Kristu." ...

TEMI MINN GAUDETE ET EXSULTATE

 

MIN HU L-ISQOF?

 

IX-XAHAR TAL-ĦOLQIEN

Vidjos qosra dwar temi differenti minn Gaudete et Exsultate. Dil-ġimgħa dwar iż-żewġ tentazzjonijiet għall-qdusija ...

 

L-Isqof hu bniedem tat-talb, ta' tħabbira u ta' għaqda. Kliem il-Papa Franġisku lill-Isqfijiet minn artijet tal-missjoni ...

 

 

 

 

TIXTIEQ TKUN PARTI

MIT-TIM TAL-LAIKOS?

Nixtiequ nkomplu nsaħħu t-tim tal-Laikos. Ħafna mix-xogħol jista' jsir mid-dar:  typing, proof-reading, traduzzjoni, filming u video-editing, xogħol fuq  il-website, kitba u tant oħrajn. Fuq kollox għandna bżonn ħafna talb.

Jekk tixtieq tgħinna, ikbilna fuq: lajċi@maltadiocese.org.

Grazzi.

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...