LAIKOS

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

Ikkuntatjana

Siti Oħra

Ħinijiet tal-Quddies

LaikosTV

 

Arkivju tal-Laikos

Facebook tal-Laikos

Fittex fil-Laikos

Forum / Blog

Alla jbierek lill-Korea, b’mod specjali lill-anzjani u liż-żgħażagħ tagħha.  (Tweet tal-Papa Franġisku)

IL-BIBBJA

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

LITURĠIJA

KITBIET TA' MISSIRIJIET IL-KNISJA

MILL-PAPA FRANĠISKU U DWARU

MINN PAPIET OĦRA

DOKUMENTI TAL-KONĊILJI EKUMENIĊI

MILL-KNISJA F'MALTA

TALB U DEVOZJONIJIET

 

 

Minn missjunarju mormon għall-seminarista kattoliku.

Thomas Smith trabba f’familja ta’ twemmin Mormon.  F’din l-intervista li saritlu minn Marcus Grodi tal-EWTN huwa stqarr li t-twemmin tiegħu kien kollox għalih; kien ħajtu kollha, tant li bħala żgħażugħ huwa mar jagħmel sentejn ħidma missjunarja biex jipperswadi lill-insara biex huma wkoll isiru Mormons.  Allura x’wasslu li huwa stess mhux biss isir kattoliku imma wkoll jidħol f’seminarju biex iħejju ruħu għas-saċerdozju? 

◄  Ara l-filmat fuq ix-xellug.

LECTIO DIVINA

Is-Segretarjat għal-Lajċi qed jerġa’ jorganizza laqgħat ta’ Lectio Divina, din id-darba ser isiru fil-Kappella tal-Fergħa Ewkaristika fi Triq iċ-Ċentru Ewkaristiku, Marsa. Ikunu kull nhar ta’ Ħamis bejn it-2 ta’ Ottubru u t-18 ta’ Diċembru 2014. Il-ħin ikun bejn is-7.00 u t-8.30 ta’ filgħaxija.  Il-laqgħat kollha, tnax b’kollox, ser ikunu dwar testi fejn persuni fil-ħajja ta' Kristu jkollhom esperjenza ta’ laqgħa miegħu fit-toroq tal-Palestina. Aħna nagħmlu l-istess fil-paġni tal-Evanġelju.  Jekk tixtieq tieħu sehem iktbilna email fuq lajci@maltadiocese.org