Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ..

 LIVE  TVs u bosta videos ..

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Novembru 2021

Ittra tal-Papa Franġisku għat-30 sena tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. 09/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. 28/11/2021.

Sinjal ta’ tama. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/11/2021.

Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-1 Ħadd tal-Avvent. Kappella ta’ Marija Addolorata fiċ-Ċimiterju ta’ Ħad-Dingli. 28/11/2021.

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent mill-Isqof Anton Teuma. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla. 28/11/2021.

Kalendarju tal-Avvent 2021 (png)    -    (pdf)

Kliemu ma jgħaddix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2021.

Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Katidral ta’ San Ġwann, Valletta. 25/11/2021.

Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri . Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/11/2021.

San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. Udjenza Ġenerali, Bażilika ta' San Pietru. 24/11/2021.

Il-Beatitudnijiet tal-Isqof. Rigal tal-Papa Franġisku liċ-Cei.

Għaxar attitudnijiet għall-Avvent.

Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-ftuħ taċ-ċentru terapewtiku ‘Tal-Ibwar’ immexxi minn Caritas Malta. Ċentru tal-Ibwar, Siġġiewi. 23/11/2021.

L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tifkira tal-Papa San Klement I. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/11/2021.

Omeliji oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom erbgħa li kien għamel fil-jiem ta' qabel l-attentat fuq ħajtu f'Mejju 1981.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Katidral tal-Imdina, Imdina. 22/11/2021.

Qalb sinċiera u ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2021.

Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

Il-Fidwa tagħkom hi fil-qrib. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu, Għarb. 21/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Bażilika ta’ Kristu Re, Paola. 21/11/2021.

L-imħabba hi l-qawwa tas-saltna tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/11/2021.

It-Talb. Sett ta' 7 filmati qosra dwar it-talb.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ Kristu Re. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennitá ta' Kristu Sultan. Pjazza San Pietru. 21/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Bażilika ta' San Pietru. 21/11/2021.

Nafdaw f’dak li ħabbna, li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina, Żejtun. 21/11/2021.

Il-konsagrazzjoni ta’ dan l-artal hu sinjal ta’ tama. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-artal. Kappella mal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Qormi. 20/11/2021.

Imqabbdin miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea Djoċesana 2021. 18/11/2021.

Naħdmu ħalli din l-Assemblea u li jiġri warajha jħallu l-frott. Messaġġ ta' Introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. 18/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Messaġġ mill-Kardinal Mario Grech lill-Isqfijiet tal-Istati Uniti. 18/11/2021.

San Kolumbanu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/06/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażiliċi ta’ San Pietru u ta’ San Pawl. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2021.

Id-Dekalogu tal-Familja.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażżjoni tat-tberik taċ-ċentru li se joffri servizz ta’ respite. 17/11/2021.

Deżert. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Aktar katekeżi mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali. Jannar 1977.

San Ġużepp u l-ambjent li fih għex. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq San Ġużepp. 17/11/2021.

San Klement ta’ Ruma. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 07/03/2007.

Santa Matilde ta’ Hackeborn. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 29/09/2010.

Il-konverżjoni tal-qalb hi sinjal ta’ salvazzjoni. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/11/2021.

Sant’Eliżabetta tal-Ungerija. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.  Udjenza Ġenerali. 20/10/2010.

Qalb sensittiva għall-persuni emarġinati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Jum il-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 14/11/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/11/2021.

Tal-aħħar m’għandux ibeżżagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/11/2021.

Mhix il-gwerra biss hi strument tal-mewt. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-33 Ħadd matul is-sena u Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2021.

Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, il-Ħadd 21 ta' Novembru 2021. Dettalji taċ-ċelebrazzjoni djoċesana u l-ktejjeb ppublikat mill-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi.

L-Arċipriet irid ikun pont li jgħaqqadna mal-qalb ta’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat. Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl, Rabat. 13/11/2021.

San Oddone ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/09/2009.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa ta' talb u xhieda fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Foqra. Assisi. 12/11/2021.

Santa Ġertrude l-Kbira. Każekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 06/10/2010.

Deċiżjoni mhux disperazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ San Ġosafat, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/11/2021.

Ħajja ta’ għerf b’valuri rebbieħa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/11/2021.

San Albertu l-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 24/03/2010.

San Martin stqarr il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Martin ta’ Tours. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2021.

San Teodoru Studita. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/05/2009.

L-għerf hu dak li jżewweġ il-moħħ u l-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 10/11/2021.

Ma nħallux l-għeja tiġri bina. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franpisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 10/11/2021.

San Ljun il-Kbir. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 05/03/2008.

Il-vera purifikazzjoni tat-tempju tippurifika l-fidi tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa b’suffraġju għal ruħ isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallew din id-dinja. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 09/11/2021.

Ġesù hu t-tempju li minnu joħroġ l-ilma frisk li jagħti l-ħajja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/11/2021.

Ġebla tat-tħin f’qiegħ ta’ baħar. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2021.

Mhux il-paroli fl-imħabba imma l-għixien tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Albert Buhagiar bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Knisja Parrokkjali ta’ San Filep ta’ Agira, Ħaż-Żebbuġ. 07/11/2021.

Ġwanni Duns Skotu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali.07/07/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/11/2021.

Qalb ġeneruża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-32 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/11/2021.

Mhux x’tagħti imma kemm tagħti mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-32 Ħadd matul is-sena. Kappella taċ-Ċimiterju, Siġġiewi. 07/11/2021.

Il-mewt tfakkarna fil-komunjoni ta’ bejnietna. Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fil-bidu tal-Quddiesa b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 06/11/2021.

Ġwanni Skotu Eriugena. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 10/06/2009.

Ħaddem rasek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

A true life of service. Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna during a Mass in which Fra Francis Vassallo makes his solemn vows as Knight of the Order of St John. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 04/11/2021.

Il-fidi trid tkun l-għażla tiegħek magħmula b’intelliġenza. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-75 anniversarju tal-Iskola St Michael. L-Iskola St Michael, Santa Venera. 04/11/2021.

Kartelluni ta' talb u tagħlim għat-tfal u l-adolexxenti.

Nimxu fl-Ispirtu. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin. 03/11/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2021.

Saltna ta’ verità. Messaġġ fil-Flimkien ta’ Novembru 2021 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi.

Dan il-jum ifakkarna li l-Mulej se jħabbat ukoll fuq il-bieb tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Mejtin Kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 02/11/2021.

Xi jkun das-Sinodu? Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Flimkien, Novembru 2021.

Qum! Nagħmlek xhud tad-dehra li fiha rajtni! Messaġġ tal-Papa Franġisku ghas-36 Jum Dinji taż-Żgħażagħ ċelebrat fil-21 ta' Novembru.

It-triq għall-qdusija: li nfittxu wiċċ il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta’ żewġ seminaristi. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2021.

Il-qaddisin juruna dak li hu sabiħ, dak li hu veru, dak li jiswa fil-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2021.

Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla. (Mt 5, 9) Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2021.

Il-messsaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-5 Jum Dinji tal-Foqra, li se niċċelebraw ħmistax oħra, il-Ħadd 14 ta' Novembru flimkien ma' powerpoint bil-messaġġ fil-qosor.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Novembru 2021.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru 2021. Nitolbu għal kull min qed ibati minn depression jew burn-out.

 

Fittex aktar ...