ŻIDIET RIĊENTI

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejliet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Għid tal-Assunta. 15/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J, Scicluna fil-Għid tal-Assunta. 15/08/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2019.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-investitura tal-kanonċi l-ġodda. Katidral, Mdina. 14/08/2019.

Velja tal-Għid tal-Assunta u l-Għeluq tas-Sena Djoċesana Marjana, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għawdex. 14/08/2019.

L-esperjenza persoanli tal-Kardinal Francis-Xavier Van Thuan, 13-il sena f'ħabs komunista. Vidjo tal-intervista li kien ta.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/08/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Magħqudin flimkien fil-festa ta' Santa Marija. 10/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta. Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija u l-Għeluq tas-Sena Marjana f'Għawdex. 10/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-bidu tat-Tridu tal-festa ta' San Gejtanu. Knisja Parrokkjali tal-Ħamrun. 07/08/2019.

Il-Ħniena ta' Alla. Meditazzjoni miktuba mill-Papa Ġwanni XXIII waqt wieħed mill-irtiri tiegħu.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 07/08/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija  06/08/2019.

Ittra tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti fil-160 Anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Maria Vianney. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi. Monasteru “Nazareth” tas-Sorijiet Klarissi. Victoria. 03/08/2019.

Katekeżi dwar il-Bolla ta' Indizzjoni tal-Papa Franġisku, Misericordiae Vultus. Kitba ta' Fr Reuben Deguara.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 04/08/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

Tliet programmi awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp dwar il-Verġni Mqaddsa Marija.

Filmat fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Awwissu 2019.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Awwissu 2019.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 
   

MILL-KONTRIBUTURI TAGĦNA

GEORGE CALLEJA: A short reflection. What makes us filfilled? ...


JOE GALEA: Bir-Ruħ u bil-Ġisem. Is-sens tat-tlugħ fis-sema ta' Marija ...


PATRI MARIO ATTARD: Il-bidla ...


JOE GALEA: Xbieha ta' San Ġorġ Preca f'Lourdes ...


PATRI MARIO ATTARD: Our iconic identity ...


JOE GALEA: Il-Festin ta' Babette ...


ANGELO XUEREB: It-Tifsir tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija ...


PATRI MARIO ATTARD: Profits from Holy Confession ...


JOE GALEA: Iċ-Ċrieki magħluqa ...


PATRI MARIO ATTARD: It-Taqlib ...


JOE GALEA: Is-Sajf jerfagħlna ħsiebna lejn Alla.


PATRI MARIO ATTARD: The Prisoner Number 22356 ...


JOE GALEA: L-Art li xxettel is-Slaleb ...


FR ROY GALDES: It-Talb - Il-widna ta' Alla tisma' l-leħen tal-qalb ...


PATRI MARIO ATTARD: The feast and the indulgence of the Portiuncula ...


JOE GALEA: It-Tellieqa taċ-Ċriev. Il-premju jieħdu minn jasal l-ewwel fil-Knisja għall-quddiesa ta' Ħadd il-Għid ...


PATRI MARIO ATTARD: Mill-ħajja tiegħu ta' kuljum jaqsam magħna riflessjonijiet dwar diversi suġġetti ...


GEORGE CALLEJA: A prayer for those who are walking away from Jesus ...


PATRI MARIO ATTARD: Kif xbajt!


IS-SUPERJUR JOE FENECH: Pass Pass. Ħsieb għal kuljum mill-kitbiet tal-Qaddisina ...


PATRI PHILIP CUTAJAR: Inħallu lil Alla jirrispondina ...


ANGELO XUEREB: Riflessjoni dwar il-Qalb ta' Ġesù ...


MONS VICTOR GRECH: Kitbiet u diskorsi mill-arkivju vast tiegħu ...

 
 
 

   

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

PAĠNI EWLENIN

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet


Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika

Kalendarju Universalis

Riżorsi Liturġiċi oħra


DIRETTORJI

Direttorju Ekkleżjastiku 

Direttorju Djakonija 

 


DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Ammen. Parroċċa Żebbuġ Għawdex

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika

Il-Paċi Magħkom. MUSEUM

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' Talb fost il-Ħaddiema

 

EDITORJAL ...


MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra


AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku


KUNTATT: telefon u email