Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ..

 LIVE  TVs u bosta videos ..

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Lulju 2021

Traditionis Custodes. Motu proprio tal-Papa Franġisku dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-riforma tal-1970. 16/07/2021.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tad-dinja kollha biex jippreżentalhom il-Motu Proprio, Traditionis Custodes dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-Riforma tal-1970. 16/07/2021.

Dar għażiża. Omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Briġida tal-Iżvezja, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/07/2021.

Evanġelju. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras, 23/07/2021.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/07/2021.

Santa Briġida tal-Iżvezja. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 27/10/2010.

Jum dinji tan-Nanniet u Anzjani. Suġġerimenti għat-Talbiet tal-Fidili u biex issir tifkira tal-anzjani li mietu fil-Pandemija. Ċelebrat il-Ħadd 25 ta’ Lulju 2021.

Għanijiet pastorali tal-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.

Il-Familja ta' Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/07/2021.

Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-Sittax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 18/07/2021.

Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-16-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 18/07/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità titulari ta’ San Ġorġ Martri/ Bażilika San Ġorġ, Victoria. 18/07/2021.

Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija. Knisja tas-Sagra Familja, Bidnija. 18/07/2021.

Omelija tas-16-il Ħadd matul is-sena mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Knisja ta’ San Nikola, il-Belt Valletta. 18/07/2021.

Tliet minuti mal-Patri.  Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena "B".  Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. 17/07/2021.

Il-kobor ta' Marija. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/07/2021.

San Benedittu ta’ Norcia. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/04/2008.

Tliet katekeżijiet tal-Papa Pawlu VI dwar il-Knisja: Inħossuna Knisja, il-forza vitali tal-Knisja, u il-Knisja komunità li titlob u temmen. Udjenzi Ġenerali. 1978.

San Bonaventura (3). It-Tielet Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 17/03/2010.

X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ San Enriku. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/07/2021.

San Bonaventura (2). It-Tieni Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar dan il-Qaddis.. Udjenza Ġenerali. 10/03/2010.

San Bonaventura. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/03/2010.

Indikazzjonijiet għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Imfakkar fil-25 ta' Lulju 2021.

Għażliet ta’ legalità, ġustizzja u integrità. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’ Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/07/2021.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar. Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar. 11/07/2021.

Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa. Monasteru ta’ Santa Skolastika, Birgu. 11/07/2021.

Margerita t’Oingt. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/11/2010.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Poliklinika Gemelli, Ruma. Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 11/07/2021.

L-Ordnijiet Mendikanti. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 13/01/2010.

Pietru Lombardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/12/2009.

L-oriġni tal-Milied. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 23/12/2009.

Safjin u għaqlin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/07/2021.

Message from the Archbishop Charles J. Scicluna for the book launch ‘Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom’, The Archbishop’s Curia, Floriana. 08/07/2021.

L-istorja tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sensiela ta' sitt ktbiet minn Tony Castle. 2012.

Ġwanni ta’ Salisbury. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 16/12/2009.

Jum ta’ talb għall-migranti li mietu fil-Mediterran fil-11 ta’ Lulju.

L-imħabba fil-familja. Ir-raba' sussidju tas-Sena Familja Amoris Laetitia.

Rupertu ta’ Deutz. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 09/12/2009.

Talba għall-Ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani ċelebrat fir-Raba' Ħadd ta' Lulju.   -   Aktar riżorsi relatati ...

Guliermu ta’ Saint-Thierry. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 02/12/2009.

L-imħabba vera ma toħnoqx. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Marija Goretti, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/07/2021.

Ugo u Rikkardu ta’ San Vitor. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 25/11/2009.

Il-Papa Franġisku ser jagħmel żjara pastorali fis-Slovakkja bejn it-12 u l-15 ta' Settembru.

Id-dmir tal-penitenza. Katekeżi tal-Papa Pawlu XVI. Udjenza Ġenerali. 08/03/1978.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali. Knisja Parrokkjali San Pawl il-Baħar. 05/07/2021.

Viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Erbatax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/07/2021.

Il-Katidral mill-arkitettura Romaneska għal dik Gotika, l-isfond teoloġiku. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali. 18/11/2009.

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Eħlisna mir-ras iebsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 04/07/2021.

Nisimgħu lil min qed ikellimna f’isem il-Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-14-il Ħadd matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 04/07/2021.

Marija u Eliżabetta jgħallmuna ngħixu l-imħabba. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Parroċċa tal-Viżitazzjoni, Għarb. 04/07/2021.

Ir-riforma ta’ Cluny. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 11/11/2009.

Żewġ mudelli teoloġiċi f’konfront: Bernard u Abelardu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 04/11/2009.

Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-Tlettax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/07/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa fit-Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 01/07/2021.

Teoloġija Monastika u Teoloġija Skolastika. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 28/10/2009.

Kelma tal-Ħajja ta’ Lulju 2021. “Agħmel il-qalb, binti; il-fidi tiegħek fejqitek” (Mt 9, 22).

Il-Fehma tal-Papa għal Lulju 2021. Nitolbu biex f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali tinħoloq klima ta' djalogu u ħbiberija.

 

Fittex aktar ...