Laikos

 

 

 

 

 

IL-BIBBJA

IL-QUDDIESA

IL-BREVJAR

NITOLBU

MILL-PAPA

MILL-ISQFIJIET

AĦBARIJIET

AVVIŻI

LIBRERIJA

 

 
 
 

Il-Laikos: Sit ta' riżorsi pastorali

Żidiet riċenti

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Arċidjoċesi ta' Benevento. Bażilika tal-Vatikan. 20/02/2019.


Il-Madonna Ta' Pinu. Il-ġrajja rrakkuntata minn min dammha.


Introdzzjoni mill-Papa Franġisku fil-laqgħat għall-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. Awla tas-Sinodu. 21/02/2019.


L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri akkost ta’ kollox. It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.


Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.


Intervista mill-istazzjon tat-TV Kanadiż lill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-programm, Witness. 20/02/2019.


Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 20/02/2019.


Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.


Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum. 19/02/2019.


L-Ateiżmu: Id-dramm spiritwali ta' żminijietna. 10/10/1980.


Il-Papa minn Dar Santa Marta. X'post għandu f'qalba ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-habs. 18/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Sitt Ħadd matul is-Sena. 17/02/2019.


Il-Brevjar kollu tax-xahar ta' Marzu jew ġurnata ġurnata ...  

-   jew inkella tista' tniżżel tax-xahar kollu ...


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Morda. Sptar Ġenerali ta' Għawdex. 17/02/2017.


Aktar Katekeżi mill-Papa Ġwannni Pawlu II dwar sehem il-lajċi fil-Knisja. Udjenzi Ġenerali 1994.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Maġistrati. 09/02/2019.


Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija mill-Isqof Awziljarju Joseph Galea-Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 14/02/2019.


Istruzzjoni dwar il-Magħmudija tat-Trabi. Publikata mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fl-20 ta' Ottubru 1980.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Missierna. Missier ta' kulħadd. Udjenza Ġenerali. 13/02/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Jum Dinji tal-Morda u festa tal-Madonna ta' Lourdes. 11/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 10/02/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, Valletta.


San Pawl, l-Ewkaristija u l-Ħadd. Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 10/02/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.


L-Isqof Mario Grech ikellem lill-Adolexxenti li ser jagħmlu l-Griżma. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.


Il-Papa f'Dar Santa Marta. Il-ħajja fiha valur meta tingħata. 08/02/2019.


Messaġġ mill-Ħames Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Messaġġ lill-Familji Nsara fid-Dinja tallum.  25/10/1980.


Posters tal-Qari tal-Quddiesa għall-Ħdud tar-Randan, Sena Ċ u għall-Festa ta' Marija Addolorata.


X'tistenna l-Knisja f'Malta minna l-konsagrati. Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi  fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 31/01/2019.


Diskors tal-Isqof Mario Grech waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Dar Ġużeppa Debono. 08/02/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Biex niftħu l-qlub tal-oħrajn ninħtieġu l-umiltà u manswetudni. 07/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku fl-Emirati Għarab Magħquda. 06/02/2019.


Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura. 05/02/2019.


Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Omelija waqt il-Quddiesa f'Zayed Sports City. 05/02/2019.


Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa Interreliġjuża. 4/02/2019.


Il-Fratellanza Umana għall-Paċi fid-Dinja u l-Konvivenza Komuni. Dokument iffirmat mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku u l-Imam il-Kbir ta’ Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb. Waqt il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. 01/02/2019.


L-ewwel tliet katekeżijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar ir-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Mogħtija f'Ottubru u Novembru 1993.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-Raba' Ħadd matul is-Sena. 03/02/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/02/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Jum il-Ħajja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 03/02/2019.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 02/02/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 02/02/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 02/02/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Stabru fil-waqtiet tal-miżerja. 01/02/2019.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2019.


Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2019. Biex il-vittmi ta' traffikar, prostituzzjoni sfurzata u vjolenza jsibu min jilqagħhom b'qalb ġeneruża.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta

Illum il-Mulej jistaqsi lilna wkoll: “Fejn hu ħuk?” Ifisser fejn hu ħuk bil-ġuħ, marid, fil-ħabs, ippersegwitat minħabba l-ġustizzja? Forsi qiegħed għand il-Caritas għax hemmhekk ituh jiekol. U bi tweġiba bħal din aħna jidhrilna li salvajna ġildna. Il-marid? Għalija jieħdu ħsiebu tal-familja. Il-ħabsi? Dak qed iħallas talli għamel għax iddejjaqna b’tant delinkwenti jiġru mas-saqajn!

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAL FRAR

 

JUM IL-MARID 2019

 

IL-LIFE CHANNEL TAL-LAIKOS

Biex il-vittmi ta’ traffikar, prostituzzjoni sfurzata u vjolenza jsibu min jilqagħhom b’qalb ġeneruża ...

 

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid mfakkar fil-11 ta' Frar 2019.

 

Segwi l-Video Channels tal-Laikos ...

               
Mgr Victor Grech Fr Mario Attard Fr Philip Cutajar Joe Fenech Angelo Xuereb George Calleja S.J.A.F.  

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet

 

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis

 

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Direttorju Ekkleżjastiku 

Librerija - Werrej tematiku